Kategori: Nyhet

Vad händer i Västsaharafrågan nu?

Intervju med Limam el Jalil, Polisarios representant i Sverige februari 2019. – Genom att godkänna handels- och fiskeavtalen med Marocko där Västsahara ingår, ger EU i princip grönt ljus till Marocko att inte bara...

EU och respekten för rättssystemet

I två separata domar har EU-domstolen slagit fast att avtal mellan EU och Marocko inte kan innefatta Västsahara, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. Rättsprocesserna i EU-domstolen har väckts på grund av ett handelsavtal och...

Hamada

På Internationella kvinnodagen 8 mars har filmen Hamada premiär på biografen Zita i Stockholm. Dessförinnan visades den på Göteborgs filmfestival i januari. Tre västsahariska ungdomar som bor i flyktinglägren i Algeriet ger sin syn...

Prenumerera på Tidskriften Västsaharas nyhetsbrev

Tidskriften Västsahara kommer inte längre ut som papperstidskrift. Men vi fortsätter att rapportera om händelseutvecklingen i Västsahara på vår hemsida www.vastsahara.net och vår facebook www.facebook.com/tidskriftenvastsahara. Minst 4 gånger per år ger vi ut ett...

Västsahara 4/2018 snart ute!

Tidskriften Västsaharas sista pappersnummer är nu klart. Här kan du bland annat läsa intervjuer med Polisarios representant Limam El Jalil, riksdagsledamoten Johan Buser (S), Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström, danska journalisten Ingrid Pedersen och danska...