Marocko och EU

Marocko tilldelades en så kallad “advanced status” av EU 2008. Marocko är det grannskapsland som får mest bidrag från EU och som EU satsar mest på av de nordafrikanska grannskapsländerna. Frankrike är Marockos största supporter.

EU:s fiskeavtal med Marocko är omdiskuterat eftersom det innefattar de västsahariska vattnen och som därför EU-parlamentet stoppade 2011. Se Naturtillgångar för mer information.

2016 meddelade EU-domstolen att EU:s avtal med Marocko, associationsavtalet 2000 och det utvidgade handelsavtalet 2012, inte gäller Västsahara, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. Samtidigt fastställde domstolen att Polisario är västsahariernas legitima representant.

En ny process som drivs av Polisario Front 2017 gäller fiskeavtalet mellan EU och Marocko.