Taggat: Lotta Johnsson Fornarve

Sverige måste trycka på!

I den utrikespolitiska debatten 12 februari var Lotta Johnsson Fornarve (V) den enda riksdagsledamot som tog upp Västsahara. “Världsamfundet har misslyckats. Sverige måste se till att ett nytt FN-sändebud, efterträdare till Horst Köhler utses...