Vad händer i Västsaharafrågan nu?

44 år har västsaharierna bott i flyktinglägren i Algeriet. Foto: Ulla-Karin Karlson

Intervju med Limam el Jalil, Polisarios representant i Sverige februari 2019.

– Genom att godkänna handels- och fiskeavtalen med Marocko där Västsahara ingår, ger EU i princip grönt ljus till Marocko att inte bara fortsätta att stjäla våra råvaror utan också att fortsätta den illegala ockupationen, kränkningarna, misshandeln och förföljelsen av västsaharier i den ockuperade delen av Västsahara, säger Limam el Jalil.

Västsaharierna har nu drabbats av ett nytt stort bakslag i och med att EU-parlamentet godkände de två avtalen med Marocko, trots att EU:s egen domstol i två domar har förklarat att Västsahara inte kan ingå i avtal mellan Marocko och EU, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko.

– Vad händer nu?

– Polisario Front kommer att vända sig till EU-domstolen för att överklaga dessa beslut. Rättsprocessen är inte slut än. Det är ett klart och tydligt fall som domstolen har tagit ställning till. Vi har rätten på vår sida. EU-domstolen kommer att svara samma sak som tidigare; att Västsahara inte tillhör Marocko.

– Vad tänker västsaharier idag i ockuperat område och i flyktinglägren?

– Det är naturligtvis en stor besvikelse. Det långa lidandet för västsaharier i flyktinglägren och i ockuperat område kommer att fortsätta. Vi behöver verkligen inte ett EU, som backar upp ockupation och som skyddar illegal verksamhet. EU-besluten leder till att vi fortsätter att vara en glömd och förbisedd konflikt.

– Vad händer med FN-processen som hittills på 18 år inte lett någonstans?

– FN-sändebudet Horst Köhler ska kalla parterna Marocko och Polisario Front till ett nytt möte i mars enligt planen, men inget datum är ännu fastställt.

Lena Thunberg