10 years of Arab spring: Justice and Democracy in the Maghreb?

Ur 3 Stolen Cameras, filmad i hemlighet i Marocko-ockuperade Västsahara. Bild: Equipe Media och Råfilm

Vad har hänt 10 år efter den så kallade Arabiska våren? Hur står det till med rättvisa och demokrati? Fyra representanter från Tunisien, Marocko, det ockuperade Västsahara och flyktinglägren i Algeriet var inbjudna till av Emmaus Stockholm till MR-dagarna i Göteborg 6 december. Samtalet kring dessa frågor leddes av journalisten Anna Roxvall.

I den ockuperade delen av Västsahara byggde tusentals västsaharier upp ett fredligt protestläger kallat Gdeim Izik i oktober 2010.

– Vi tillhör egentligen inte den arabiska våren, eftersom Västsahara är en avkoloniseringsfråga. Vi är emot kolonisatören!! sa Said Amidane från kollektivet Equipe Media, som försöker sprida information om vad som händer i den Marocko-ockuperade delen av Västsahara.

– I Tunisien började protesterna i november 2011 mot president Ben Alis regim. Det var en stor, stark demokratisk rörelse med massiva folkliga protester som fick regimen på fall. Men nu har den demokratiska processen avstannat i Tunisien. Demokratiska och mänskliga rättigheter är starkt hotade, sa Youssef Sakkej, forskare och försvarare av de mänskliga rättigheterna.

– I flyktinglägren fylldes människor av hopp om att vi till slut skulle kunna få leva i frihet. Men nu efter 10 år är vi naturligtvis besvikna över att situationen är som förut. Den arabiska våren hade ingen inverkan på vår situation, berättade västsahariern Slama Said Filali från organisationen Nova i de västsahariska flyktinglägren.

– I Marocko var det stora folkliga protester för sociala rättigheter men det politiska systemet är stabilt. 20 februarirörelsen var stark. Vår organisation skriver rapporter om brott som sker mot de mänskliga rättigheterna, sa Mohamed Cheikh Khouman från Moroccan Association for Human Rights.

– I den ockuperade delen av Västsahara innebar protestlägret Gdeim Izik att de marockanska myndigheterna förbjöd alla västsaharier att sätta upp tält. Det hade ju blivit en symbol för frihet. Vi har väntat sedan 1991, i 30 år, på att få välja vår framtid men Spanien och Frankrike stoppar detta. Nu är vi tillbaka i krig. Framtiden ser inte ljus ut, sa Said Amidane från Equipe Media.

Lena Thunberg