Polisario Front

Polispolisario-och-soldater-hans-lindeario Front (Folkfronten för befrielse av Saguia el-Hamra och Rio de Oro) bildades 10 maj 1973. En väpnad kamp mot de spanska kolonisatörerna startade tio dagar senare. 1975 fortsatte befrielsekampen mot den marockanska ockupanten.

Polisario Front har, förutom sin väpnade gren, en kvinnoorganisation UNMS, en ungdomsorganisation UJSARIO, en facklig organisation UGTSARIO och en studentorganisation UESARIO.

Nationalrådet består av 51 medlemmar. Tolv av dem är kvinnor. Nationalsekretariatet består av 41 medlemmar. Kongress hålls vart fjärde år. Den fjortonde kongressen hölls i december 2015 i Tifariti i flyktinglägret Dakhla som under hösten drabbats hårt av skyfall.

Den 27 februari 1976 utropade västsaharierna sin republik SADR (Saharawi Arab Democratic Republic). 84 länder har erkänt SADR.

Mohamed Abdelaziz. som var Polisarios generalsekreterare och SADR:s president från 1976, ersattes vid sin död 2016 av Brahim Ghali.

Polisario Front har ett representationskontor för Sverige i Stockholm. Representant sedan 2017 är Hiba Abdalla.

Foto: Hans Linde