FN-dokument

Västsahara – en avkoloniseringsfråga

FN:s världskarta 1945 Världens kolonier är markerade med rött.

FN:s karta över icke-avkoloniserade territorier (17) 2020

MINURSO:s karta över Västsahara

1960 antog FN:s generalförsamling den så kallade avkoloniseringsdeklarationen. Det betyder att i de områden som FN klassar som icke-självstyrande områden ska befolkningen själv bestämma om självständighet, självbestämmanderätten.

1963 uppfördes Spanska Sahara på denna lista. FN:s generalförsamling  uppmanade 1965 den dåvarande kolonialmakten Spanien att avkolonisera Spanska Sahara. Det ledde till att Spanien så sent som 1973 genomförde en folkräkning i sin koloni som en förberedelse till en folkomröstning bland västsahariernas om områdets kommande status. Någon folkomröstning genomfördes dock inte. I stället övertog Marocko och Mauretanien Spaniens koloniala roll genom det illegala och hemliga Madridavtalet 1975.

Den väpnade kamp, som befrielserörelsen Polisario hade inlett mot de spanska kolonisatörerna 1973, fortsatte mot Marocko och Mauretanien.

1988 lade OAU, den Afrikanska Enhetsorganisationen (numera AU) och FN fram en fredsplan (avkoloniseringsplan) som gick ut på eld-upphör mellan Marocko och Polisario och en folkomröstning om Västsaharas självständighet. De röstberättigade västsaharierna skulle välja mellan integration med Marocko eller ett självständigt Västsahara.

1991 etablerades FN-styrkan MINURSO i Västsahara. Sedan dess har Marocko på olika sätt saboterat FN-planen. 2004 meddelade den marockanska regimen att man aldrig kommer att acceptera ett självständigt Västsahara.

FN:s säkerhetsråd har vanligtvis förlängt MINURSO:s mandat med ett år varje år. MINURSO-styrkan saknar mandat att övervaka mänskliga rättigheter. Därmed är MINURSO den enda fredsbevarande FN-styrka som inte har till uppgift att rapportera om övergrepp på civilbefolkningen.

Frankrike med sin vetorätt som permanent medlem i säkerhetsrådet har stoppat en sådan utvidgning av mandatet i åratal, trots uppmaningar från en rad medlemsländer och internationella organisationer.

 

MINURSO:s hemsida

1960 UN Resolution 1541 “Non-self governing territory”  Avkoloniseringsdeklarationen

FN:s lista över icke-självstyrande områden  1963 kom Spanska Sahara upp på denna lista

29/1 2002 UN Office of Legal Affairs Advisory FN:s rättschef Hans Corells utlåtande

UN Security Council Resolutions