Civilsamhällets viktiga roll i internationella konflikter

Professor Stephen Zunes, gästprofessor i Göteborg våren 2024.

Nu återvänder professor Stephen Zunes till sitt University of San Francisco efter 6 månader som gästprofessor vid Göteborgs universitet.

Som expert på bland annat USA:s utrikespolitik och konflikterna Israel-Palestina och Marocko-Västsahara har han haft fullt upp.

-Jag har gjort mer än 50 intervjuer som har publicerats i både svensk och internationell media, berättar han.

Han har också bjudits in att hålla föreläsningar om både Palestinafrågan och Västsaharafrågan inte bara i Sverige utan också i Danmark och Norge.De flesta intervjuer och föreläsningar har av naturliga skäl gällt Israel-Palestina och kriget i Gaza.

Speciellt efterfrågad var han när studenterna på amerikanska universitet protesterade mot USA:s och deras institutioners stöd till Israels krig i Gaza vilket ofta ledde till att de själva blev angripna av polis.

Stephen Zunes befann sig på en bänk på det blåsiga Vrångö i Göteborgs skärgård när han blev uppringd av tre internationella TV-bolag och gjorde livesändningar på stående fot.

Han kunde bland annat berätta att många av de amerikanska studenterna som demonstrerade mot Israels agerande i Gaza var judar.

Stephen Zunes försvarade studenternas rätt att demonstrera och kunde referera till att han själv som ung student hade demonstrerat mot apartheidpolitiken i Sydafrika och vilket positivt resultat detta fick.

När det gäller Västsaharafrågan har Stephen Zunes mött föreningar, organisationer och studenter som bjudit in honom att hålla föredrag under sina 6 månader i Sverige.

-Jag är imponerad av civilsamhällets roll här. Den är så viktig. Supermakterna har sina egna intressen i internationella konflikter. Det gäller särskilt Västvärldens roll i Marockos och Israels ockupationer av Västsahara respektive Palestina. Därför måste civilsamhället träda fram och göra sina röster hörda.

Lena Thunberg