Sveriges roll

Den svenska riksdagen gav den 5 december 2012 regeringen i uppdrag att erkänna republiken SADR. Detta verkställde dock inte den dåvarande Alliansregeringen.

När den nya regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) tillträdde 2014 trodde många att regeringen skulle verkställa riksdagsbeslutet om ett erkännande av Västsahara. Båda partierna hade dessutom tillsammans med Vänsterpartiet kongressbeslut på erkännande av Västsahara.

Något erkännande skedde inte. I stället meddelade regeringen i januari 2016 att Sverige INTE skulle erkänna Västsahara.

I riksdagen finns sedan länge ett nätverk till stöd för västsaharierna. Det finns en bred politisk enighet kring västsahariernas rätt till självbestämmande och självständighet.

Sverige deltog med civilpoliser i FN-styrkan MINURSO 1997. Minröjare från Sverige arbetade i området sommaren och hösten 1998. Från 2017 till 2020 har Sverige åter fått delta med höga befäl och militärobservatörer i MINURSO. Detta sammanföll med Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd.

Sverige röstade som enda land emot EU:s fiskeavtal med Marocko 2006 i protest mot att de västsahariska vattnen inte var exkluderade. 2011 röstade Sverige åter nej till ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko, nu med fler länder vid sin sida men inte tillräckligt för att få majoritet. 2018 röstade Sverige åter, men nu som enda land, nej till fiskeavtalet. Vid omröstning om ett handelsavtal där västsahariska varor inte var uteslutna la Sverige ned sin röst 2019.

Sverige ger ett humanitärt bistånd till flyktinglägren sedan många år. Sida har länge kanaliserat detta stöd genom Praktisk Solidaritet. (Tidigare genom Rädda Barnen och Caritas.) Biståndet har de senaste åren bestått till största delen av makrill på burk och begagnade kläder. Under 2017 upphörde detta direktstöd. I stället ger den svenska regeringen stöd till FN-systemet, främst UNHCR.

Foto: Nafaa Salem