Om Tidskriften

Tidskriften Västsahara rapporterar om situationen i den ockuperade och den befriade delen av Västsahara, flyktinglägren i Algeriet, den politiska utvecklingen internationellt i FN, EU och i Sverige.

Västsahara, som till stora delar är ockuperat av Marocko sedan 1975, ska enligt FN avkoloniseras. Den västsahariska staten är erkänd av 84 länder, dock inte av Sverige, trots att det finns ett riksdagsbeslut från december 2012 om ett svenskt erkännande.

Från januari 2019 blev Tidskriften Västsahara en nättidskrift i stället för en papperstidskrift – av ekonomiska skäl. Ett digitalt gratis Nyhetsbrev ska ges ut minst 4 gånger per år. Nättidskriften kommer att bestå av artiklar på denna hemsida som uppdateras kontinuerligt.

Vi är naturligtvis glada över frivilliga bidrag till pg 20 40 03-8 eller Swish 1235272000. Märk i så fall bidraget med “Tidskriften”.

Tidskriften Västsaharas facebook hittar du här: www.facebook.com/tidskriftenvastsahara

Redaktör för Tidskriften Västsahara: Lena Thunberg, e-post: lena@vastsahara.net

Tidskriften har ett redaktionsråd med följande personer: Monica Zak, Ulla-Karin Karlson och Jonatan Sundblad.

Tidskriften Västsahara ges ut av Svenska Västsaharakommitten, f.d Föreningen Västsahara, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening,som bedriver informations- och opinionsarbete kring Västsaharafrågan.
Föreningens facebook: www.facebook.com/svenskavastsaharakommitten.se