Vad tyckte Mohamed Sleiman om konstmässan i Stockholm?

Mohamed Sleiman, västsaharisk konstnär, filmare och författare i Stockholm 2024.

Mohamed Sleiman, konstnär, filmare och författare från de västsahariska flyktinglägren i Algeriet deltog i Independent Art Fair i Stockholm helgen i slutet av april. Vad var hans intryck?

– SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair var en milstolpe för mig, Motif Art Studio och västsaharisk konst på det stora hela, säger Mohamed Sleiman.

– Jag uppskattar verkligen att organisatörerna för denna mässa tog med berättelser och perspektiv från underrepresenterade konstnärer.

– Det var en fantastisk chans att få ge inblickar i konstutövning i de västsahariska lägren och de frågor som vi sysslar med i ett flyktingläger och att också få möta konstnärer från andra delar av världen.

– Att Motiv Art Studio deltog utmanar själva bilden av vad man kan hitta i ett flyktingläger.

– I de västsahariska flyktinglägren finns konstnärer, konstmiljöer och konstskolor, berättar Mohamed Sleiman.