Algeriet stoppar handel med Spanien

Algeriet stoppade sitt vänskaps- och grannskapsavtal med Spanien den 8 juni. Anledningen är Spaniens helomvändning i Västsaharafrågan. Avtalet trädde i kraft 2002.

”Den spanska regeringen tillkännagav i mars 2022 att man ger sitt fulla stöd till det olagliga autonomiförslag som framförts av ockupationsmakten” sägs i ett uttalande från det algeriska presidentämbetet.

”Spanska myndigheter bedriver en kampanj för att rättfärdiga detta beslut som bryter mot de legala, moraliska och politiska skyldigheter som Spanien har i egenskap av administrativ makt över området tills avkoloniseringen av Västsahara har förklarats uppfylld av FN”.

Den spanska regeringens nya ståndpunkt, att stödja Marockos så kallade autonomiförslag, bryter mot internationell lag, skriver Algeriets ledning. Autonomiförslaget innebär att Västsahara skulle bli en del av Marocko men med ett visst mått av självbestämmande.

Algeriet exporterar framför allt gas till Spanien, vilket lär utgöra 40 procent av Spaniens behov,

 

Algeriet fryser handel med Spanien

Sahara Press Service