Amnestys årsrapport: Hård kritik mot Marocko

Ur dokumentärfilmen 3 Stolen Cameras av Equipe Media i samarbete med Råfilm.

FN:s fredsbevarande styrka Minurso i Västsahara finns på plats i Västsahara sedan 1991 för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet.

I sin årsrapport för 2022 skriver Amnesty International att vid höstens förlängning av Minurso:s mandat finns ännu inget MR-mandat, det vill säga rätt och skyldighet för FN-styrkan att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna.

Inga organisationer för mänskliga rättigheter får tillträde till det Marocko-ockuperade Västsahara.

De marockanska myndigheterna slår ned västsahariers fredliga protester med större kraft än tidigare. Aktivister och 7 journalister har fängslats.

I mars och april utsatte marockansk polis 12 västsahariska kvinnor för verbalt och sexuellt våld. De västsahariska kvinnorna uttryckte sin solidaritet med den västsahariska aktivisten Sultana Khaya som suttit i husarrest under två års tid.

I maj 2022 reste Sultana Khaya till Spanien för att få vård för de skador hon tillfogats under den två år långa husarresten med angrepp från marockansk polis. Ingen utredning om våldtäkt och andra brott mot de mänskliga rättigheterna mot henne och hennes familj har gjorts.

Tortyr och misshandel av västsaharier både i och utanför fängelser fortsätter. I Amnesty-rapporten nämns särskilt Mohamed Lamine Haddi, som suttit isolerad sedan 2017 och tillhör den så kallade Gdeim Izik-gruppen.

Amnesty rapporterar också om att den västsahariska människorättsförsvararen Aminatou Haidar, som bland annat fick det svenska priset Right Llvelihood Award 2019, har fått sina mobiler infekterade av det israeliska spionverktyget Pegasus.

Se årsrapporten här