Avkolonisering: Rätt till självbestämmande och självständighet

– Det finns ingen annan lösning på Västsahara-konflikten än den som utgör ramarna för 1991 års FN-OAU-plan, sa Polisario Front i ett uttalande 11 augusti.

– Vi är villiga att fullt ut samarbeta med FN:s generalsekreterare och hans personliga sändebud för att avkolonisera Afrikas sista koloni.

– FN och OAU:s Settlement Plan från 1991 är den enda plan som har godkänts av båda parter och fått stöd av FN:s säkerhetsråd och som garanterar det västsahariska folket deras oavvisliga rätt till självbestämmande och självständighet i likhet med alla koloniserade länder och folk.

–  Det internationella samfundets tystnad om den marockanska ockupationsstatens uppträdande hotar fred och säkerhet i regionen.

– Den västsahariska republiken är beredd och villig att samarbeta med, koordinera med och konsultera sina grannar Algeriet och Mauretanien liksom andra länder i regionen såsom Libyen, Tunisien, Niger och Mali för att behandla de faror och utmaningar som hotar våra folk och länder.