EU-kommissionen för fortsatt plundring av Västsaharas råvaror

17 maj var representanter för EU-kommissionen inbjudna till EU-parlamentets utskott för handel och fiske för att redogöra för de pågående förhandlingarna mellan EU och Marocko om förnyade handels- och fiskeavtal.

Två domar från EU-domstolen, december 2016 och februari 2018, säger att handels- och fiskeavtal mellan EU och Marocko inte kan innesluta Västsahara, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. Domstolen har också slagit fast att Polisario Front enligt FN är västsahariernas representant.

Ändå fortsätter EU-kommissionen att försöka kringgå sin egen domstols beslut så att Marocko kan fortsätta sälja västsahariska varor till EU. Kommissionen hävdar att man har pågående konsultationer med ”the local population” i Marockos ”södra provinser”.

Den västsahariska befolkningen i den av Marocko ockuperade delen av Västsahara är nu i minoritet. Majoriteten av befolkningen är marockanska bosättare.

Under mötet ställdes många mycket kritiska frågor till EU-kommissionen från EU-parlamentarikerna.

Polisario Front uppmanar i ett uttalande 21 maj EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet att stoppa de pågående manövrerna i förhandlingarna som bryter mot internationell lag och EU:s grundläggande principer och i stället verkställa domarna från EU-domstolen. På så sätt kan ”ett av de mest oansvariga och illegala fallen av organiserad plundring av ett koloniserat folk, som lever under utländsk ockupation, stoppas.”

Västsaharier har inget att vinna på en illegal plundring av deras råvaror. I stället befäster Marocko sin ockupation genom plundringen, skriver Polisario Front.

Polisario Fronts EU-representant Mohamed Sidati påpekar i uttalandet att Polisario Front inte konsulterats och att västsahariska organisationer som kontaktats av EU-kommissionen hänvisat till Polisario Front. Ordvalen Marockos ”södra provinser” och ”lokalbefolkning” är chockerande, eftersom Västsahara är ett icke-självstyrande territorium enligt FN som ska avkoloniseras, att en sådan process pågår och att EU-kommissionen genom sitt agerande dessutom försvårar arbetet för FN-sändebudet Horst Köhler.

Se även Western Sahara Resource Watch