EU överklagar rättvis dom. Sverige röstade Nej.

EU-domstolen i Luxenburg

EU-domstolen slog i september 2021 återigen fast att Västsahara är ett separat område som inte tillhör Marocko. Avtal mellan EU och Marocko kan därför inte gälla Västsahara och västsahariska varor.

2016 och 2018 har EU-domarna gällt fiske och grönsaker. Dessa domslut från den egna domstolen har EU (Kommissionen, Rådet och Parlamentet) nonchalerat. Marockansk försäljning till EU-länder av fiskprodukter och grönsaker från Västsahara har i princip fortsatt som vanligt.

I den senaste processen har EU, efter diskussioner med Marocko, gjort ett tillägg i Associationsavtalet mellan EU och Marocko som rättfärdigar marockansk försäljning av västsahariska varor till EU. Västsaharierna skulle ha gett sitt tillstånd till detta.

Detta tillbakavisas i den senaste domen av EU-domstolen; part i målet, Polisario Front, har till exempel inte tillfrågats. I stället har bland annat marockanska organisationer i Västsahara tillfrågats.

Två månader fick EU på sig att eventuellt överklaga domen. Så skedde också i slutet av november.

Sverige var det enda land som inte ville överklaga domen. ”Folkrätten måste respekteras”, skriver Sverige i en kommentar till att man röstade nej till överklagandet.

Svaret på överklagandet kan dröja ett år. Under tiden fortsätter den marockanska försäljningen av västsaharisk fisk och grönsaker.

Handeln mellan Marocko och EU, den främsta partnern söder om Medelhavet, är värd 35 miljarder euro.

EU har också ett avtal med Marocko om att migranter över Gibraltar sund ska stoppas.

För mer information: Western Sahara Resource Watch

Lena Thunberg