FN fortsatt passiv om Västsahara

30 oktober förlängde FN:s säkerhetsråd Minurso-styrkans mandat med ett år till 31 oktober 2021. Av säkerhetsrådets 15 medlemmar röstade 13 ja och 2 avstod; Ryssland och Sydafrika.

I resolution 2548 (2020) uppmanas parterna att återuppta förhandlingar. Säkerhetsrådet pekar på behovet av en realistisk, praktisk och hållbar lösning på Västsaharafrågan. Målet för återupptagna förhandlingar är att nå en rättvis, hållbar och ömsesidigt accepterad politisk lösning som ger Västsaharas folk självbestämmande.

Polisario Front skriver i ett pressmeddelande att resolutionen inte innehåller något konkret om hur Minurso ska fullfölja sitt mandat; att genomföra en folkomröstning om självbestämmande för Västsaharas folk.

Säkerhetsrådet har återigen valt passivitet trots ökande oro i Västsahara, skriver Polisario Front.

Passiviteten hos Säkerhetsrådet och FN-sekretariatet bidrar också till att situationen försämras, när det gäller de pågående brotten mot mänskliga rättigheter, skriver Polisario Front.

Ännu har ingen efterträdare till FN-sändebudet Horst Köhler utsetts. Han avgick hastigt för 17 månader sedan.

Det mandat för övervakning och rapportering om brott mot mänskliga rättigheter för FN-styrkan, som bland andra Amnesty International och Högkommissarien för FN:s råd för mänskliga rättigheter krävt i höst, har alltså inte lett till något.