Följ Tidskriften Västsahara på facebook!

Västsahariska Röda Halvmånens ordförande i flyktinglägren 2018. Foto: Lena Thunberg

På Tidskriften Västsaharas facebook    www.facebook.com/tidskriftenvastsahara     läggs nyheter från olika källor kontinuerligt ut. Följ oss där, om du vill ha information snabbare och oftare.