Fördöm Marockos pågående kränkningar av mänskliga rättigheter i ockuperade Västsahara

Ur 3 Stolen Cameras, filmad i hemlighet i Marocko-ockuperade Västsahara. Bild: Equipe Media och Råfilm

-Ockupationsmakten Marockos kränkningar av mänskliga rättigheter i Västsahara måste fördömas av FN:s råd för mänskliga rättigheter, en debatt om våldet mot västsahariska fredliga demonstranter och fångar måste initieras snabbt.

Detta skriver svenska Right Livelihood tillsammans med andra internationella organisationer till FN:s råd för mänskliga rättigheter i samband med rådets höstmöte i Génève.

2019 tilldelades västsahariska människorättsaktivisten Aminatou Haidar 2019 års Right Livelihood Award, det så kallade Alternativa Nobelpriset.

Så här sammanfattar Right Livelihood skrivelsen:

”Marocko, som ockupationsmakt, har inte den juridiska befogenheten att påtvinga Västsahara sina lagar eller att hävda den som en del av sitt territorium. Ändå, sa vi till rådet, fortsätter Marocko att öppet bryta mot denna princip.

Vi uppmärksammade också det faktum att vissa länder antingen förblir tysta eller ger sitt outtalade godkännande till Marockos kränkningar av mänskliga rättigheter i Västsahara. Att inte tala öppet emot dessa övergrepp “är liktydigt med att stödja ihållande kränkningar av mänskliga rättigheter”, sa vi till rådet.

Det gemensamma uttalandet lyfte också fram de allvarliga begränsningarna av mänskliga rättigheter i Västsahara. Det västsahariska folkets yttrandefrihet, rätt till fredliga demonstrationer och mötes- och föreningsfrihet undertrycks konsekvent.

Förtrycket från de marockanska myndigheterna blir ofta våldsamt, tillade vi. Alla som förespråkar det västsahariska folkets rätt till självbestämmande kan mötas av repressalier som sträcker sig från frysningar av tillgångar till tortyr och godtyckliga arresteringar.

Dessa kränkningar kvarstår och ökar till och med under besök av FN:s generalsekreterares personliga sändebud för Västsahara.

Right Livelihood och ISACOM uttryckte också oro över behandlingen av västsahariska fångar, som efter att ha utstått orättvisa rättegångar tvingas avtjäna långa straff under bedrövliga fängelseförhållanden.

Vad värre är, sa vi till rådet, sker Marockos kränkningar av de mänskliga rättigheterna samtidigt som FN:s fredsbevarande uppdrag för folkomröstningen i Västsahara (MINURSO), fortfarande saknar mandat för mänskliga rättigheter.

Det är oacceptabelt för en medlem av rådet att agera ostraffat och begå sådana allvarliga kränkningar, avslutade vi och uppmanade medlemsländerna att fördöma Marockos agerande och bad rådet att överväga en brådskande debatt om situationen i Västsahara.”

Läs hela skrivelsen här