Grön energi vs mänskliga rättigheter i ockuperade Västsahara

Erik Hagen WSRW samtalar med Lars Schmidt på Världskulturmuseet i Göteborg Foto: Karin Alsén

47, mestadels unga, personer kom till Världskulturmuseet i Göteborg 5 oktober för att lyssna på Erik Hagen från Western Sahara Resource Watch, som berättade om Marockos sol- och vindprojekt i den ockuperade delen av Västsahara.

– Marocko har nu rykte om sig att vara bäst i världen på grön energi, men sanningen är att en stor del av sol-och vindkraften kommer från Västsahara – och den expanderar. 2030 beräknas hälften av Marockos vindkraft att komma från ockuperade Västsahara, säger Erik Hagen.

– Tystnaden är stor kring att den förnybara energin där används till att vidmakthålla ockupationen. Plundringen av Västsaharas råvaror kan fortsätta.

Den gröna energin går till fosfatindustrin, fiskeriverksamheten och de stora växthusen i södra Marocko. Samtliga verksamheter ligger i marockanska händer. Vinsterna tillfaller Marocko.

– Dessutom tjänar energin den marockanska armén och polismyndigheten, som begår ständiga övergrepp mot den västsahariska befolkningen. Det är förbjudet att opponera sig mot den marockanska ockupationen.

– Marockanska poliser spionerar på västsaharier, följer deras e-post, hotar dem eller deras anhöriga och kommer med falska anklagelser mot de västsahariska aktivisterna, som sedan döms.

– De utländska bolag som är involverade i energiprojekten och annan verksamhet ska ställas till ansvar. De bidrar till att vidmakthålla Marockos ockupation.

– Hör av er till era banker och kontrollera om deras aktieinnehav inkluderar företag med verksamhet i ockuperade Västsahara! uppmanar Erik Hagen.

Men inte ens FN:s klimatorgan UNFCCC har rena fingrar, menar Erik Hagen. När världens länder ska redovisa huruvida deras respektive klimatmål har uppfyllts enligt Parisavtalet, så inkluderar Marocko den västsahariska förnybara energin i sina rapporter. Och inga protester hörs.

– När det gäller upphandling av utbyggnad av energin, så vinner den marockanske kungen i princip alla anbud. Han är inte bara religiös ledare utan också militär och politisk sådan. Han lär äga 10 procent av Marockos ekonomi.

Idag finns inga energikablar från ockuperade Västsahara till själva Marocko men det planeras och kommer snart att vara på plats. Detsamma gäller kabel från Marocko till Storbritannien.

Precis som FN duckar också EU inför Marockos plundring. Sju gånger har västsahariernas Polisario Front vunnit över EU i EU-domstolen när det gäller fiskeavtal och handelsavtal med Marocko. Där ingår nämligen västsahariska varor.

– -Sverige har hedervärt som enda land alltid röstat rätt – mot stölden,  säger Erik Hagen.

Detta evenemang var arrangerat av Världskulturmuseet i samarbete med Göteborgs Afrikagrupp.