Kriget fortsätter

Västsahariska unga soldater har just avslutat sin militära utbildning. Foto: SPLA

Det krig som utbröt igen i november 2020 mellan Polisario Front och Marocko fortsätter. Här utexamineras en ny grupp västsahariska soldater från Polisarios väpnade styrkor i juni 2023.
Marockos ockupation av större delen av Västsahara pågick i 16 år från 1975 till 1991, då eldupphör proklamerades. Båda parter hade enats om av FN:s och OAU:s avkoloniseringsplan skulle genomföras: En folkomröstning, där västsaharierna skulle välja mellan självständighet eller integration med Marocko skulle genomföras av FN:s fredsbevarande styrka MINURSO 1992. Den folkomröstningen har ännu inte genomförts, på grund av Marockos numera vägran att acceptera ett självständigt Västsahara. Västsaharierna har rätt till självbestämmande och självständighet enligt beslut av FN och Internationella Domstolen i Haag.
I november 2020 bröt den marockanska armén mot eldupphöravtalet genom att gå in i buffertzonen och attackera civila västsaharier. Polisario Front förklarade då att eldupphör inte längre gäller. Att kriget har återupptagits har inte lett till några rubriker i media eller aktioner från FN-organ.

Lena Thunberg