Marocko medlem i AU

Marocko återinvaldes i Afrikanska Unionen efter en lång debatt på toppmötet i Addis Abeba 30 januari.

1984 lämnade Marocko dåvarande OAU i protest mot att Västsahara valts in som fullvärdig medlem.

Polisario skriver i ett pressmeddelande att Marocko vid fem tillfällen från 1998 försökt få Västsahara uteslutet ur AU för att i stället själv bli medlem. Det kravet fick man nu släppa. Dessutom tvingades Marocko godta AU:s grundläggande stadga att alla medlemsländer måste erkänna övriga länders territoriella integritet och respektera de gränser man ärvt av kolonialmakterna. Två veckor innan Marocko blev medlem godkände Marockos parlament denna stadga.

Den västsahariska republiken motsäger sig inte Marockos medlemskap. Den västsahariska regeringen anser att Marockos och Västsaharas samexistens under samma tak och med medlemskap i samma organisation är en positiv utveckling, skriver Polisario.

Marocko är Afrikas femte största ekonomi och har de senaste åren investerat stort i många afrikanska länder.