Ockupationstomaterna

Tomater som är märkta Maroc kan i själva verket komma från den ockuperade delen av Västsahara.

Ur Västsahara 3/2016

Utanför Dakhla i södra delen av ockuperade Västsahara har marockanska företag byggt enorma växthus där framför allt tomater odlas för export till Europa. Vinsten hamnar i marockanska fickor.

Tomater av bland annat märket Azura är ursprungsmärkta Marocko – även om de alltså är odlade på ockuperad västsaharisk mark.

Matvarukedjan Axfood, där Willys och Hemköp ingår, köper sedan flera år tillbaka inte Azura-tomater från ockuperat område – men från Marocko.

– Axfood har ingått en branschöverenskommelse om att inte köpa tomater eller andra produkter från det ännu inte avkoloniserade Västsahara. Denna branschöverenskommelse (inom svensk dagligvaruhandel) utgör grunden för affärsförbindelserna med marockanska exportföretag. Axfoods inköpare har varit tydliga om vilka villkor som gäller och att inköp bara får ske från odlingar belägna i det av FN erkända marockanska territoriet.
Våra inköpare följer givetvis Axfoods inköps- och kontrollrutiner för att – som för alla varor vi importerar – säkerställa att de varor som levereras är desamma som beställts.

– Axfood har inte fått några indikationer på att motparten skulle frångå det överenskomna när det gäller tomaternas odlingsområde, säger Claes Salomonsson, presschef på Axfood.

I september kommer EU-domstolens granskning av ministerrådets överklagande. Därefter kan också regler för ursprungsmärkning bli bindande.

­- Om ett sådant utslag skulle komma även för Marocko/Västsahara skulle det innebära en statlig (Tullmyndigheterna) ursprungskontroll, och i så fall även för hela EU-marknaden, inte bara den svenska marknaden, säger Claes Salomonsson.

Lena Thunberg