Polisario anklagar FN för passivitet som hotar fred och säkerhet

Minursostyrkan i Västsahara. Foto: Martine Perret 2010

Den 8 april sammanträdde FN:s säkerhetsråd för att diskutera Västsaharafrågan och FN-styrkan MINURSO som funnits på plats sedan 1991 för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet.

Den folkomröstningen har inte ägt rum på grund av Marockos motstånd och numera vägran att acceptera att självständighet för Västsahara skulle kunna vara ett valalternativ för den västsahariska befolkningen.

FN-styrkans roll idag är i princip att övervaka att eld-upphör råder i den Marocko-ockuperade delen av Västsahara och i den befriade och Polisario-kontrollerade delen av Västsahara. FN-styrkan saknar dessutom MR-mandat, det vill säga rätt och skyldighet att övervaka befolkningens mänskliga rättigheter.

Efter Säkerhetsrådets möte publicerades inget pressmeddelande eller annan dokumentation.

Polisario Front skriver i ett pressmeddelande 9 april att FN:s säkerhetsråd vid mötet valde passivitet i stället för konkreta handlingar eller lösningar.

I maj 2019 avgick FN-sändebudet för Västsahara, Horst Köhler, från sin post. Inget nytt sändebud har utsetts av Säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet har inte heller vidtagit några åtgärder för att få igång fredsprocessen eller hindra Marocko från att sabotera processen, skriver Polisario. I stället har Säkerhetsrådet tigande åsett ockupationsmakten Marockos destabiliserande och provokativa handlingar; öppnat olagliga utländska konsulat i ockuperade Västsahara och kränkt eldupphöravtalet. Dessutom har Säkerhetsrådet låtit Marocko sätta agenda för valet av ett nytt sändebud.

Säkerhetsrådets oförmåga att driva fredsprocessen framåt samt dess tystnad och passivitet när det gäller Marockos olagliga och destabiliserande aktioner har fått det västsahariska folket att än mer tappa förtroendet för fredsprocessen, skriver Polisario, som överväger att lämna FN-processen i dess nuvarande form, eftersom den avviker från den ömsesidigt antagna fredsplanen.

Minursos mandat enligt resolution 690 från 1991 och följande resolutioner är att genomföra en fri och rättvis folkomröstning. Nu gäller handling och inte ord. Det västsahariska folkets rätt till självbestämmande och självständighet är inte förhandlingsbar. Västsahara är en avkoloniseringsfråga, skriver Polisario Font.

Läs Polisario Fronts pressmeddelande här.