Polisarios 16:de kongress: Intensifiera den väpnade kampen

Polisarios omvalde generalsekreterare Brahim Ghali 2023

Den väpnade kampen mot Marocko ska intensifieras, den diplomatiska vägen stärkas och regler kring Polisarios struktur förändras. Det var de viktigaste besluten som togs vid Polisario Fronts 16:de kongress i januari i flyktinglägret Dahkla vid Tindouf i Algeriet.

På grund av det pågående kriget mellan Marocko och Polisario hölls inte kongressen i det befriade området denna gång.

Slogan för kongressen var ”Escalar la lucha para expulsar al ocupante e imponer la soberanía” (Trappa upp kampen för att kasta ut ockupanten och införa självständighet).

Kongressen var den första som hålls under ”Det andra västsahariska kriget” sedan eldupphöravtalet bröts i november 2020, då marockansk trupp gick in i buffertzonen, som delar Västsahara i en ockuperad och en befriad del. Det första kriget pågick mellan 1975, då Marocko ockuperade stora delar av Västsahara och 1991, då Marocko och Polisario Front accepterade FN:s avkoloniseringsplan. Den gick ut på eldupphör och därefter folkomröstning, där västsaharierna skulle välja självständighet eller integration med Marocko. Den folkomröstningen har ännu inte ägt rum på grund av Marockos obstruktioner och numera vägran att acceptera ett självständigt Västsahara.

Vid valet av generalsekreterare för Polisario Front och därmed president i SADR omvaldes Brahim Ghali för en period av tre år men först efter att han vunnit över kandidaten Bachir Mustafa Sayed, som fick 31 procent av rösterna från de 1870 röstande.

Antalet ledamöter i Polisarios ledning, Nationella sekretariatet, sänktes från 55 till 46 personer, varav 6 ska vara kvinnor och 8 nya ledamöter. Representanter för massorganisationerna Kvinnoförbundet, Ungdomsförbundet, Studentförbundet och Fackförbundet har inte längre en automatisk plats i Nationella sekretariatet. 27 personer väljs direkt på kongressen i hemliga val. 16 personer väljs anonymt från det ockuperade området.

Kongressen var planerad att äga rum 13 – 17 januari men förlängdes två gånger och avslutades 22 januari.

En förberedande konferens ägde rum 8 – 11 januari för att bland annat söka enighet om kandidat till generalsekreterarposten.

Källa: Wikipedia

Lena Thunberg