Polisarios kongress: Självbestämmande och självständighet

Vid Polisario Fronts 15:de kongress omvaldes Brahim Ghali med 86 % av rösterna till generalsekreterare.  Kongressen ägde rum i Tifariti på befriat område från 19 till 25 december. 2 400 delegater deltog.

Brahim Ghali uppmanade det internationella samfundet att ta sitt ansvar, att FN ska verkställa sina resolutioner och då särskilt avkoloniseringen av Afrikas sista koloni.

Han sa också att Polisario Front aldrig kommer att acceptera fortsatta undanflykter och förlängningar av den marockanska ockupationen.

Han uppmanade Afrikanska Unionen att vidta åtgärder så att Marocko respekterar Afrikanska Unionens stadgar och därmed drar sig tillbaka från den del av Västsahara som Marocko ockuperar.

Brahim Ghali sa i sitt slutanförande att Polisario Front aldrig kommer att medverka i några processer som inte respekterar det västsahariska folkets rätt till självbestämmande och självständighet.

Till de utländska delegationer som närvarade vid kongressen riktade Brahim Ghali ett särskilt tack till den algeriska delegationen för dess fortsatta och konstanta ställningstagande när det gäller det västsahariska folkets kamp och alla folk som kämpar för sin självständighet.

Nästa kongress äger rum om fyra år.

Till de 29 platserna i Polisarios nationalsekretariat valdes följande personer:

Abbi Bachraya Bachir, Jatri Ad-duh, Abd-el-Kader Taleb Omar,  M`Hamed Jadad Musa, Muhammad Lamin Al-Buhali, Muhammad al-Wali Akeik, Mustafá Muhammad Ali Sidi Al-Bachir,  Taleb Am-mi Deih,  Mohamed Salem Uld Salek, Ham-ma  Malu, Ham-ma  Salama, Fátima Al Mahdi, Mariam  Salek Ahamada,  Brahim Mojtar Bumajruta, Mohamed Lamin Ahmed,  Mohammed Sidati, Bachir Mustafa Sayed, Abdal-lahe Lehbib  Al-Balal, Jira Bulahe, Jadiya Hamdi, Bachraya Bayùn, Omar Mansur, Salek  Baba  Hasanna, Sidi Mohamed Omar, Embrabih Mami Dai, Mohamed Uleida, Salem Labsir, Az-za Babeih, Maluma Larabàs

Källa: Sahara Press Service