Rapport från FN-sändebudet till säkerhetsrådet: Ingen ny inriktning

FN:s generalsekreterares sändebud för Västsahara Christopher Ross

I FN-sändebudet Christopher Ross rapport i april krävs ingen ny inriktning eller utvidgat MR-mandat för FN-styrkan MINURSO utan i stället nya försök till förhandlingar mellan Marocko och Polisario. Inte heller poängteras att varken Ross eller den nya MINURSO-chefen under mer än 6 månader vägrades inresa i den ockuperade delen av området, trots att Ross uppgift från säkerhetsrådet förra året var att resa runt i hela regionen under 2014 och att i april 2015 ge en slutlig utvärdering av strategin: försök till förhandlingar mellan Polisario Front och Marocko.

Marocko vägrar sedan 2004 att acceptera ett självständigt Västsahara. Eftersom MINURSO:s uppgift är att verkställa en folkomröstning om just Västsaharas självständighet,  är därför eventuella förhandlingar mellan parterna under dessa förutsättningar fruktlösa.

FN:s säkerhetsråd fattar beslut om förlängning av FN:styrkans mandat i slutet av april.