Rättegång uppskjuten

Den nya rättegången i Rabat mot de 23 västsaharier, som 2013 dömdes till livstids fängelse eller 20 och 25 års fängelse och som skulle ha ägt rum 26 december, har skjutits upp till 23 januari 2017.

Västsaharierna greps efter den marockanska polisens stormning av protestlägret Gdeim Izik utanför huvudstaden El AaIún 2010, anklagades för mord på 11 poliser och dömdes i en militärdom till de långa fängelsestraffen, trots att de åtalade hävdade att de erkänt under tortyr. Obduktionsprotokoll samt förhörsprotokoll redovisades inte vid rättegången.

Amnesty International har krävt att västsaharierna skulle släppas fria eller ställas inför en ny civil domstol. Amnesty krävde också att ett datum för rättegången skulle sättas ut. Detta datum blev alltså juldagen 26 december.

En ofta förekommande taktik i marockanska rättegångsprocesser mot västsaharier för att undvika att internationella, främst spanska, observatörer närvarar vid rättegången har varit att förlägga rättegångar till obekväma datum samt att skjuta upp processen om observatörer anländer.

De fängslade och dömda västsaharier lever under miserabla förhållanden i fängelse i Marocko, försvagade och sjuka av tortyr och flera hungerstrejker. Anhöriga till männen vädjade i mars 2016 till myndigheterna att rädda livet på deras män och söner.