Riksdagen diskuterade Marockos brott mot de mänskliga rättigheterna

Debatt i rikdsdagen 1/4 2022. Utrikesminster Ann Linde och Lotta Johnsson Fornarve (V)

– Vi för en löpande dialog med marockanska ambassaden i Stockholm om Västsahara och brotten mot de mänskliga rättigheterna, men där vi har olika syn, sa utrikesminister Ann Linde idag i en interpellationsdebatt med Lotta Johnsson Fornarve (V) idag.

Lotta Johnsson Fornarve hade krävt att utrikesministern skulle kalla upp Marockos ambassadör på grund av den förföljelse, grova misshandel, stölderna och den husarrest som aktivisten Sultana Khaya, hennes syster och 84-åriga mamma har utsatts för av marockanska säkerhetsagenter under över ett år i den ockuperade delen av Västsahara.

Utrikesministern passade på just den uppmaningen men sa att Sverige stöder FN-processen för en politisk lösning där västsahariernas rätt till självbestämmande respekteras. Dessutom tar Sverige upp kränkningar mot västsaharier i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Génève samt tar upp Västsaharafrågan i EU och i olika bilaterala kontakter. Sverige har också förhoppningar om att det nya FN-sändebudet Staffan de Mistura ska kunna driva utvecklingen framåt.

Den svenska ambassaden i Rabat gör också besök i Västsahara, sa utrikesministern, varpå Lotta Johnsson Fornarve påpekade att västsahariska föreningar för mänskliga rättigheter är förbjudna – utom eventuellt en.

Förutom fallet med Sultana Khaya tog Lotta Johnsson Fornarve också upp det faktum att FN-styrkan Minurso saknar MR-mandat, vilket betyder att det inte är FN-soldaternas uppgift att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna. Ja, det mandatet borde finnas, höll Ann Linde, med om.

Se hela riksdagsdebatten 1 april här.