Stäm den danska regeringen!

Morten Nielsen, Global Aktion (tidigare Afrika Kontakt)

Ur Västsahara 4/2018

– Vi förbereder en rättsprocess mot danska regeringen. De har ju inte följt EU-domstolens tre domar, att EU inte kan ha handelsavtal med Marocko som gäller Västsahara, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko. Det borde ni i Sverige göra också mot er handelsminister! säger Morten Nielsen på Afrika Kontakts kontor i Köpenhamn i september.

– Fast Sverige var ju faktiskt det enda landet som åtminstone la ned sin röst, säger jag lite lamt.

– Ja men vad ska man göra med folk som bryter mot lagen? Ställa dem inför rätta förstås!

Anledningen till att Danmark sa ja till förändringar i Associationsavtalet i juli mellan EU och Marocko ska enligt Morten Nielsen ha varit, att Danmark inte vill sticka handen i ett getingbo, om man inte har något att vinna på det.

Morten Nielsen var 20 år när han började engagera sig i anti-apartheidrörelsen i Sydafrika. Men solidaritetsrörelsen på 70-talet var också stark för Chile, Palestina och många andra internationella konfliktområden.

Den icke-statliga danska organisationen Afrika Kontakt bildades 1978 och samarbetade med svenska ISAK (Isolera Sydafrikakommittén) och Afrikagrupperna. Man stödde förutom ANC i Sydafrika, bland annat Swapo i Namibia och Polisario i Västsahara.  I dag är Polisario den enda befrielserörelse som man samarbetar med. I resten av det globale Syd är det sociala rörelser som Afrika Kontakt är partner med.

Morten Nielsen blev kvar i Afrika Kontakt och är sedan dess en verklig veteran bland fyra anställda, som arbetar halvtid. Dessutom finns tre praktikanter och en stor grupp framför allt yngre aktivister som arbetar helt ideellt längre eller kortare tid.

Organisationen bedriver idag projekt i partnerskap med gräsrotsrörelser i Sydafrika, Mozambique, Zimbabwe, Swaziland, Somaliland, Uganda och Västsahara. Projekten stöds av danska Danida, motsvarigheten till svenska Sida.

– Vi utarbetar strategier som fungerar här hos oss i Danmark. När det gällde Västsahara kunde vi ju inte använda det som var gångbart i lägren eller i Algeriet. Men Polisario skilde sig från flera andra rörelser. Det var en starkt politisk rörelse, de var inte många, men de hade haft lång tid på sig att utveckla rörelsen, de hade en klar analys – och de var eniga.

– Det var lättare att samarbeta med dem än med till exempel palestinierna. Jag skulle inte kunna tänka mig att bo med Hamas i Palestina, men med västsaharierna skulle jag gärna bo! De har demokratiska värderingar, är sekulära, har en sund demokratisk förståelse med fokus på kvinnor. Dessutom är marockaner välkomna att stanna i landet när det blir fritt.

– Polisario bedriver ingen etnisk kamp. Det är regimen, kungaväldet och det korrupta systemet, det odemokratiska styret i Marocko som de bekämpar – inte människorna.

– Marocko däremot bygger sin stat på nationalism, har ett stort inflytande på EU med stöd även från socialistpartierna i Frankrike och Spanien, säger Morten Nielsen.

Men det var egentligen först i början av 2000-talet som Västsahara kom med på tåget på riktigt.

– Polisario Fronts representant i Danmark Abba Malainin sökte kontakt med oss, berättar Morten. Vi började samarbeta och bildade en arbetsgrupp. Journalisten Ingrid Pedersen med flera hade varit i flyktinglägren.

– Vi bestämde att det var en politisk kamp vi skulle föra. Kultur, musik, sport och te fick andra ta hand om. Vår fokusgrupp för information var folketingsledamöter. Resultatet har blivit att danska politiker är väl insatta i Västsaharafrågan – men inte folk i allmänhet!

Precis som i Sverige är det svårt att få genomslag i media men Afrika Kontakt ger sig inte utan ringer tidningar och skickar ut pressmeddelanden.

– Utrikesdepartementet däremot tar gärna emot besök. Vi bjuder in och koordinerar västsahariska besök som sker i Bryssel eller med jurister som är insatta i Västsaharafrågan.

Västsaharafrågan är ju inte en vänsterfråga, påpekar Morten Nielsen. Därför har de inte heller haft problem att få ungdomsförbunden från ett flertal danska partier att engagera sig och samarbeta med Afrika Kontakt.

2015 tog ett enigt danskt folketing beslut att stödja västsahariernas rätt till självbestämmande och självständighet.  Dessutom beslutades att inga exportkrediter ges till verksamhet i Västsahara. Inga råd till sådan verksamhet från offentliga myndigheter ges heller.

Afrika Kontakt samarbetar med det globala nätverket Western Sahara Resource Watch (wsrw) och har undersökt alla danska investeringar i den ockuperade delen av Västsahara, skickat brev med frågor och uppmaningar att upphöra med verksamheten där.

Det danska jätterederiet Maersk ska därför sluta med sina transporter av fosfat från Västsahara. Danska Siemens som tillverkar vindsnurror till vindkraftverk utanför Västsaharas ockuperade huvudstad El Aaiún däremot fortsätter. I rapporten Powering the Plunder beskrivs denna verksamhet.

Genom de aktiva ungdomsförbunden och genom kontakter med politiker har Västsaharafrågan kommit upp ordentligt i folketinget. Massor av frågor har ställts till utrikesministern.

Men Västsaharafrågan finns också på dagordningen inom näringslivet. Afrika Kontakt driver kampanjer där man pekar på företagens etiska principer: Name and shame!

En sådan kampanj riktade som mot Dansk Vejsalt, ett företag som sålde vägsalt till bland annat danska kommuner. Problemet var nämligen att vägsaltet kom från ockuperade Västsahara. Afrika Kontakt ringde och skrev till kommunpolitiker och sedan kommunledningar och kontaktade lokalpressen. Resultatet blev att Dansk Vejsalt tvingades stoppa saltinköpen från Västsahara.

– Och vi håller ögonen på dem! säger Morten.

Pensionsfonderna har också granskats av Afrika Kontakt. Hälften av dem har dragit sig ur bolag inom främst olja och gas som har verksamhet i ockuperade Västsahara. Det gäller bland annat Total, Siemens och Glencore.

– Vi kontaktar också konsultfirmor till pensionsfonder och informerar dem.

Pensionsfonderna är känsliga för att bli anklagade för att bryta mot Global Compact, det vill säga ett ansvarsfullt företagande som bygger på mänskliga rättigheter.

Det finns också ett samarbete med folk på plats i Västsahara som kan ta foton på till exempel danska fartyg.

Varje månad ger Afrika Kontakt ut ett digitalt nyhetsblad om Västsahara.

I organisationens lokaler pågår det intensiva aktiviteter när jag är där. En grupp unga människor, sitter runt ett bord och tränar på en intervju-, informationssituation. Det hela verkar mycket proffsigt.

Lena Thunberg