”Sverige är inte bättre än Bangladesh”

Ur kommande nummer av Västsahara 2/2018

Brahim Mokhtar, representant för Polisario i de nordiska länderna med placering i Stockholm 2007-2012, är numera minister för vatten och miljö i Västsaharas regering, som befinner sig i flyktinglägren i Algeriet, nära gränsen till Västsahara.

Men det är inte vatten och miljö han först vill prata om, när jag träffar Brahim Mokhtar en iskall februaridag i Rabouni, där ministerierna ligger. Han vill prata om Sveriges förändrade bistånd och politik när det gäller Västsahara. Hans dom är hård.

– De pengar som Sverige nu ger till UNHCR går in i dess årliga budget för Västsahara. Sverige har alltså valt att inte styra vart pengarna ska gå. Det är UNHCR som bestämmer detta.

– Att Sverige inte längre ger makrill och begagnade kläder betyder att vi inte längre har animaliskt protein i våra månatliga matransoner. Det påverkar min egen familj direkt.

– Vi har inte fått något diplomatiskt erkännande av Sverige, inget starkt politiskt stöd och dessutom mindre humanitärt bistånd. Sverige befinner sig därmed på samma låga politiska nivå som Bangladesh. Båda säger endast: ”Vi stöder rätten till självbestämmande”.

– Tyvärr hade vi för stora förhoppningar på Sverige. Nu är förhoppningarna nere på noll.

– Jämför med Tyskland! Där har regeringen uppmanat tyska Siemens att dra sig ur Västsahara, säger Brahim Mokhtar.

Det tyska storföretaget bygger på uppdrag av Marocko vindkraftsparker i ockuperade Västsahara. Elen från vindkraften understöder på olika sätt Marockos ockupation och utvinningen av till exempel fosfat. Pengarna därifrån hamnar i marockanska fickor.

– Horst Köhler, FN:s generalsekreterares nya sändebud för Västsahara är bra. Men Sverige har inte gjort någonting i FN. Man följer bara spelarna från stormakterna. Det har inte skett någon förbättring, snarare tvärtom.

– Att Sverige inte har erkänt Västsahara är en sak, men man kunde åtminstone ha givit Polisario officiell status i Sverige. Palestinska PLO:s officiella status var till exempel bättre. Vår representant i Sverige måste förnya sitt uppehållstillstånd varje år.

Brahim Mokhtar frågar sig om det är påtryckningar från Frankrike som gör att Sverige inte har erkänt Västsahara, inte givit Polisario officiell status, skurit ned det humanitära biståndet och över huvud taget inte förbättrat någonting.

Han jämför med Norge och menar att där finns ett bilateralt stöd som gäller fortlöpande studier av hälsoläget bland befolkningen.

– Men vi hoppas ändå att Sverige ska komma tillbaka och att relationerna ska förbättras, säger Brahim Mokhtar.

Vatten och miljö är alltså Brahim Mokhtars ansvarsområden nu och där finns många problem.

I tre av de fem lägren är vattenledningarna inte tillräckligt utbyggda. De svenska Volvo-truckar som transporterar vatten är mycket gamla och det finns inte längre några reservdelar. Bilparken behöver både underhållas och utökas.

När det gäller miljön så menar ministern att avfall numera är ett stort problem.

– Vi måste göra befolkningen medveten om de problem som finns. Det betyder att vi måste få människor att ändra uppfattning om avfallet överallt; metall, plast, flaskor, batterier. Allt detta utgör faror för människor och miljö. Konsumtionen ökar och därmed livsstilen och därmed skräpet.

– Vi har kampanjer på skolor och i samtliga läger om miljöfarorna, men det återstår mycket att göra.

Det är sant att avfallet ökar. Överallt flyger plast och det är allmänt skräpigt på många ställen. Men samtidigt ser vi en sopbil som åker runt och samlar upp skräp. Människor kommer gående till bilen och slänger upp skräpet på flaket.

Lena Thunberg