Två nedlagda röster i ny svag FN-resolution om Västsahara

FN:s säkerhetsråd förlänger Minursomandatet till 31 oktober 2022. UN Photo; Evan Schneider.

FN:s säkerhetsråd förlängde 29/10, resolution S/RES/2602, mandatet för MInursostyrkan i Västsahara med ytterligare ett år till 31 oktober 2022.

I ett pressmeddelande sägs att parterna uppmanas att ” förhandla utan villkor och i god tro och med hänsyn till insatser som gjorts sedan 2006 och utvecklingen därefter med avsikt att nå en rättvis och varaktig politisk lösning som ger Västsaharas folk självbestämmande.”

Säkerhetsrådet uppmanar också parterna ”att till fullo rätta sig efter militäravtalen med MINURSO, när det gäller eldupphör, verkställa åtagande från det tidigare FN-sändebudet och att avstå från handlingar, som kan underminera FN-förhandlingar eller destabilisera situationen i Västsahara ytterligare”.

Resolutionen presenterades av USA.

Säkerhetsrådet var oenigt i sitt beslut med två länder som la ned sina röster; Ryssland och Tunisien.

USA:s talesperson uppmanade efter omröstningen parterna att samarbeta med det nya FN-sändebudet Staffan de Mistura för att nå en rättvis och ömsesidigt acceptabel lösning. USA kommer att arbeta för en lösning som bygger på en kompromiss.

Säkerhetsrådets ordförande i oktober, Kenyas representant, sa att resolutionens text kunde ha varit starkare när det gäller en folkomröstning. Han uppmanade Säkerhetsrådet att återvända till den ursprungliga texten i processen.

Kinas representant sa att Kina kommer att ha en objektiv och ärlig inställning i frågan.

Mexikos representant beklagade att det inte funnits förslag till information oftare, eftersom situationen har försämrats, eldupphör som inte längre gäller och försämrad situation när det gäller mänskliga rättigheter.

Vietnams representant, sa att resolutionen borde ha varit med balanserad och speglat den aktuella situationen.

Rysslands representant förklarade sin nedlagda röst med att ingen hänsyn hade tagits till den ryska delegationens förslag och att den här texten inte kommer att hjälpa det nya sändebudet att få igång förhandlingar till självbestämmande. Han beklagade också att resolutionens text har ersatt internationellt erkända regler med allmänna ord om realistisk inställning och kompromisser.

 

 

 

tällning och kompromisser.