Tvärvändning i EU om västsaharisk ursprungsmärkning

Heidi Hautala, finsk EU-parlamentariker, De gröna

”Fullständigt bisarrt! Utan motstycke!”

Så kommenterar den finska EU-parlamentarikern Heidi Hautala (De gröna) EU-kommissionens tvärvändning om ursprungsmärkning av produkter från Västsahara.

På en skriftlig fråga i december från Heidi Hautala om ursprungsmärkningen svarade EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski den 5 februari:

”Alla importerade varor, inklusive de som kommer från Västsahara, måste följa relevant lagstiftning som innebär att ge korrekt och inte missvisande information om ursprungslandet eller ursprung om dessa varor, vilket i sådana fall måste vara Västsahara.”

Det glädjande svaret publicerades som brukligt på EU-parlamentets hemsida. EU-media kommenterade beskedet som ett verkligt bakslag för Marocko. Nyheten måste ha ”sänt chockvågor i Marocko”, skrev Heidi Hautala senare i sin blog.

2016 konstaterade EU-domstolen att Marocko och Västsahara är två separata territorier och att EU:s handelsavtal med Marocko därför inte kan innefatta västsahariska varor. Domen skulle alltså sätta stopp för Marockos långa illegala export av västsahariska varor till EU.

Trots domen genomdrev ändå kommissionen och ministerrådet ett tillägg till handelsavtalet som innebär att västsahariska varor kan ingå i avtalet. EU-parlamentet godkände detta illegala tillägg 2018.

Beskedet från jordbrukskommissionären i februari var därför sensationellt.

Men det dröjde inte längre än 24 timmar innan beskedet från jordbrukskommissionären om ursprungsmärkningen var borttaget från parlamentets hemsida. ”Ett missförstånd”, sas det från EU:s sida samt att ett nytt besked skulle komma.

Två dagar senare hade inget nytt besked kommit, kunde Heidi Hautala skriva på sin blog 7 februari.

EU är beroende av att Marocko stoppar migranter från Afrika över Gibraltar sund.

Marocko, som sedan 1975 ockuperar cirka 80 procent av Västsahara, har tidigare frusit kontakterna med EU på grund av Västsaharafrågan. Inget land i världen anser att Marocko har rätt till Västsahara. Västsahara är enligt FN ett av 16 territorier som ännu inte är formellt avkoloniserat. Frågan tas upp varje år i FN:s säkerhetsråd och i generalförsamlingen.

Lena Thunberg

Källor: Western Sahara Resource Watch och Heidi Hautalas blog

Läs Heidi Hautalas beskrivning i EU Observerav hennes besök i ockuperade Västsahara hösten 2018 här.