Varför agerar inte Internationella Röda Korset för västsaharierna?

Ur filmen "3 Stolen Cameras" av Equioe Media och RåFilm

Den västsahariska människorättsorganisationen CODESA uppmanade i ett brev 15 februari Internationella Röda Korset (ICRC) att inrätta ett permanent kontor i den ockuperade delen av Västsahara för att skydda den västsahariska civilbefolkningen mot de eskalerande marockanska övergreppen.

Uppropet har undertecknats av 150 parlamentariker och 170 organisationer från 41 länder och samtliga världsdelar.

CODESA har dessutom bett ICRC:s huvudkontor i Genève om en kommentar till uppropet men inte fått någon reaktion, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Även Polisario Front uppmanade 23 februari Internationella Röda Korset att agera för att skydda civilbefolkningen i den ockuperade delen av Västsahara, som är mer utsatt än tidigare sedan kriget startade i november.

FN-styrkan MINURSO saknar MR-mandat, vilket innebär att den västsahariska civilbefolkningen saknar oberoende organisationer på plats att vända sig till, om de blir utsatta för förföljelse etc. Det är dessutom nästan omöjligt för oberoende journalister att få inresetillstånd av de marockanska myndigheterna och att få rapportera från området

Lena Thunberg