Västsahara inifrån – Att svika ett folk

Bokmässan i Göteborg. Globala torget. Foto: Mia Sölwander.

Ur Västsahara nr 4/2018. Om Anna Roxvalls och Johan Perssons spännande, informationsrika och intressanta bok

Vad är det som gör att ett helt folk sviks och offras gång på gång för realpolitiken? Den frågan söker Anna Roxvall och Johan Persson svar på i sin nya bok Västsahara inifrån – Att svika ett folk.

Detta är deras andra bok på deras ganska nystartade Myteri förlag. Boken blev klar precis till Bokmässan.

Västsahara inifrån – Att svika ett folk är en gedigen redogörelse för Västsaharafrågan och bygger på ett noggrant och brett researcharbete.

Författarna har inte bara besökt flyktinglägren, det befriade området och det ockuperade området. De har besökt FN-högkvarteret i New York, Afrikanska Unionens möte i Abidjan och intervjuat en mängd kända och okända personer.

FN-sändebudet Christopher Ross, som under lång tid förbjöds åka in i ockuperat område, ställer upp på en intervju sedan han efter 8 års fruktlöst arbete avgått från sin tjänst.

Några verkliga förhandlingar har aldrig ägt rum, eftersom den marockanska delegationen bara har med sig ett förslag som inte är förhandlingsbart, berättar han.

Varför är Polisario ständigt förlorare politiskt när de vinner i EU-domstolen? undrar Anna Roxvall.

”Alla behöver Marocko för sina egna intressen; terrorbekämpning, illegal invandring till Europa, narkotikabekämpning och så bidrar de stort till internationella fredsbevarande styrkor”, säger Ross. Han menar också att USA:s och Frankrikes analys går ut på att ett stabilt Nordafrika är nödvändigt för den europeiska säkerheten. Det förutsätter att den marockanska kungen, som investerat så mycket i Västsaharafrågan, sitter säker.

Själv tror dock inte Ross att den marockanska monarkin är så bräcklig.

I New York får författarna också en intervju med Omar Hilale, Marockos FN-ambassadör, som upprepar att Marocko aldrig kommer att acceptera en folkomröstning om ett självständigt Västsahara.

Anna Roxvall och Johan Persson vill också besöka den ockuperade delen av Västsahara – enbart för att träffa västsaharier som är för en integrering med Marocko. De vill höra den andra sidan och får Hilales välsignelse och löfte om ett program – men det kommer aldrig.

Resan till den ockuperade delen av Västsahara blir ändå av, men en stor besvikelse. De blir visserligen insläppta i landet men är övervakade från första stund, hotade och får inte träffa de representanter för Marocko-vänliga Corcas som de tänkt. Det blir i stället ett förkortat besök med ombokade biljetter.

Författarna var också de första journalister på plats när Marockos och Polisarios arméer stod bara 100 meter ifrån varandra vid Västsaharas södra gräns sommaren 2016, då läget mellan de båda parterna var oerhört spänt.

Resorna genom Västsaharas befriade ökenområde, samtalen med de unga soldaterna är också något som inte tidigare skildrats

Boken på drygt 300 sidor innehåller inte bara spännande och lättläst text. Nästan hälften av boken är fylld med Johan Perssons unika foton.

Lena Thunberg