Västsahara utestängt från COP28 i Dubai

Västsahariska flyktingar protesterar mot Siemens bygge i ockuperade Västsahara.

-Problemet är att FN:s klimatorgan UNFCCC i praktiken legitimerar Marockos ockupation genom att låta Marocko rapportera om sina projekt på ockuperat område, säger västsahariern Ahmedna Abdi M’barek

Han var den enda västsahariern på mötet- men inte som representant för sitt land.

Alla länder rapporterar till UNFCC om sina gröna omställningsprojekt. Utvecklingsländer kan utifrån rapporterna få bidrag från FN:s gröna klimatfond.

Marockos gröna elprojekt på sitt eget territorium skiljs alltså inte från de gröna elprojekten på ockuperad västsaharisk mark.

Marocko prisas för sina sol- och vindprojekt och får bidrag av FN:s gröna klimatfond. Problemet är alltså att en stor del av dessa projekt ligger på västsaharisk ockuperad mark och producerar el till den marockanska militär- och polisapparaten, de stora växthusen som ägs av marockanska företag och fosfatproduktionen, vars vinst också hamnar i marockanska fickor.

Den gröna elen befäster därmed den marockanska illegala ockupationen.

Västsahara som inte är medlem i FN, eftersom avkoloniseringen inte är gjord, får inte några bidrag från FN:s klimatfond, Ändå är västsaharierna hårt drabbade av klimatförändringarna med bland annat stigande temperaturer på över +50 grader i flyktinglägren. Många nomader  tvingas ta sig till flyktinglägren på grund av kriget som nu startat igen.

Den västsahariska regeringen, som ännu inte är erkänd av något EU-land, har en redogörelse för och utarbetad plan för hur man kan ta sig an klimatproblemen.  Den är gjord i samarbete med den brittiske arkeologen och klimatforskaren Nick Brooks, som i många år kartlagt arkeologiska fynd på västsaharisk mark. Det gäller bland annat grottmålningar, som numera håller på att förstöras av bland andra omedvetna FN-personal i MINURSO-styrkan.

Men inte nog med att FN:s klimatorgan i praktiken legitimerar Marockos ockupation av Västsahara genom att låta projekten på ockuperad mark ingå i rapporter, COP22 2016 ägde rum i själva Marocko. En fjäder i hatten för Marocko naturligtvis.

Lena Thunberg

Läs mer här: Saharawis protest Morocco´s greenwashing  (Western Sahara Resource Watch)