Vi måste agera nu!

Solidaritetsmöte i Las Palmas december 2021.

Här vajar den västsahariska flaggan för vinden. Ord som borde vara självklara uttalas högt och med stolthet; rättigheter, rättvisa och självständighet. Samma flagga och samma ord skulle kunna leda till fängslande, tortyr och död i det Marocko-ockuperade Västsahara.

Under tre dagar i december i Las Palmas på Kanarieöarna genomförs konferensen EUCOCO för 45:te gången. En konferens som årligen arrangeras i solidaritet med västsaharierna och som förenar den globala solidaritetsrörelsen och uppmärksammar de brott som begås mot människor. Det handlar om utstuderat grymt våld, utdelat för att skapa mesta möjliga lidande. Övergrepp med syfte att knäcka människor som fredligt protesterar mot en olaglig ockupation.

Sultana Khaya är en av flera modiga människorättsförsvarare som hyllas under konferensen, för sitt mod och för att hon inte ger upp. Sultana som har suttit i husarrest i över ett år har spelat in meddelanden som spelas upp på storbildskärm. Den modiga kamp som pågår just nu av vanliga människor som inte ger upp trots hot och fruktansvärda övergrepp blir påtaglig för alla de hundratals deltagarna.

Konferensdeltagarna delas in i grupper som arbetar utifrån olika teman. I en grupp deltar representanter från Svenska Västsaharakommittén och Emmaus Stockholm. Temat är mänskliga rättigheter. Vi sammanställer en text om några av de brott som begås mot mänskliga rättigheter i det ockuperade Västsahara. Några exempel som tas upp är övergreppen mot kvinnliga människorättsförsvarare vilka alltför ofta innebär sexuellt våld. Försvinnandet av människorättsförsvarare efter fredliga protester, ibland så simpla som att ha postat ett inlägg på Facebook. Tortyren av de politiska fångarna som dömts till domar lika långa eller längre än livstidsdomar i Sverige.

Slutsatserna av grupparbetet är att vi under året ska fortsätta arbeta med fem aktiviteter. Mycket av arbetet baseras på en samsyn kring att solidaritetsrörelsen för Västsahara skulle bli starkare av ett ökat samarbete. En av de önskade aktiviteterna är därför att med hjälp av Geneva Support Group skapa en digital plattform där alla organisationer kan ta del av information. Andra aktiviteter är flera gemensamma kampanjer och aktioner. Kampanjer mot brotten som begås specifikt riktat mot kvinnliga människorättsförsvarare, kampanjer för att sätta press på FN att uppfylla de resolutioner och löften de gett västsaharierna, samt arbete med att påverka större internationella organisationer att agera. Gruppen beslutar sig för att genomföra en omedelbar aktivitet för Sultana Khaya och hennes syster Luara. Vi håller upp bokstäver som tillsammans bildar orden: Vi är alla Sultana och Luara Khaya. Bilden ska bli en av många att sprida i sociala medier för att uppmärksamma systrarnas kamp och utsatta situation där de befinner sig i husarrest och kontinuerligt utsätts för våld, trakasserier och våldtäkter.

När avslutningstalen hålls på konferensens sista dag lämnar orden från Sydafrikas ambassadör i Algeriet, Patrick Rankhumise Sello, ett extra avtryck. Han jämför västsahariernas kamp för självständighet med Sydafrikas kamp mot apartheid och berättar om hur västsaharierna stödde den kampen. ”Därför kommer också Sydafrika fortsätt stödja västsaharierna,” säger Patrick. Han avslutar med ett citat från Mandela: ”Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort.” Patrick berättar att kampen mot apartheid verkade omöjlig, men att de lyckades, och på samma sätt kommer kampen för ett fritt Västsahara att lyckas. Hans tal möts av stående ovationer.

De hoppfulla avslutningstalen får extra skjuts av att jubel utbryter när det sprids i publiken att Algeriet just har vunnit över Marocko i fotboll. Glädjen är överväldigande. Detta handlar om mer än sport. Mötet avlutas med jubel och sång, den västsahariska flaggen hissas högt av konferensdeltagare. För en kort stund firas en liten symbolisk seger över ockupationsmakten Marocko. Konferensen avslutas och sammanfattas med en uppmaning till oss alla att agera nu – västsaharierna kan inte vänta på vårt stöd.

Cecilia Rojas, programhandläggare, Emmaus Stockholm