Wisby Tankers fraktar olja till det ockuperade Västsahara

Wisby Tankers AB är ledande i en kontroversiell handel: Man förser den ockuperade delen av Västsahara med oljeprodukter. I en rapport som utkom i juli redo gör Western Sahara Resource Watch (www.wsrw.org) för denna handel.

Det svenska icke börsnoterade privata aktiebolaget Wisby Tankers AB är den ledande transportören av diesel och bensin till den ockuperade delen av Västsahara. Den kontroversiella transporten styrs av Casablanca Tankers AB, ett svenskregistrerat gemensamt företag för Wisby Tankers AB och dess marockanska partner. Western Sahara Resource Watch (WSRW) har analyserat de två gemensamt ägda oljetankfartygen Wisby Argan och Wisby Cedars rörelser. Organisationens undersökning visar att sedan Wisby Tankers två fartyg kom in i verksamheten år 2010 har de åkt till ockuperat område i genomsnitt var tolfte dag.”Volymen är häpnadsväckande: fartygen förser det ockuperade området med i genomsnitt över en halv miljon liter olja varje dag, dag ut och dag in. WSRW uppskattar att Wisby Tankers två tankfartyg årligen transporterar totalt 194 miljoner liter oljeprodukter
in i Västsahara – till ett troligt värde av 106 miljoner euro. Det utgör majoriteten av de förmodade 250–280 miljoner liter olja som levereras till området årligen.

Wisby Tankers har utfört denna handel i ett decennium och oljan används för att upprätthålla ockupationen. De västsaharier som bor i Västsahara behöver såklart oljeprodukter i sin vardag – men oljan används huvudsakligen av den marockanska administrationen, armén, bosättare och för att plundra områdets rika naturtillgångar. Utan oljeimporten skulle den illegala ockupationen vara praktiskt taget omöjlig att upprätthålla”, skriver
WSRW i sin rapport. Wisby Tankers bildades 2000 av fyra svenska sjökaptener/sjöingenjörer. 2004 köpte de in ett tankfartyg som döptes till Wisby
Barbados. Man ingick också ett partnerskap med det marockanska oljeupplagsföretaget Atlas Sahara och bildade bolaget Casablanca Tankers, som är registrerat i Sverige. 50 procent ägs av Wisby Tankers och 45 procent av Derham Holding, som också är ägare till Atlas Sahara.

Hassan Derham från Atlas Sahara var 2004 en av de rikaste personerna i Västsahara och en stor supporter till den marockanska ockupationen. Han är också inblandad i fiske och jordbruk. Hans bror Dahman Derham sitter i Casablanca Tankers styrelse. Atlas Sahara kontrollerar i princip nästan all oljeimport till den ockuperade delen av Västsahara. Man har depåer i både El Aaiúns och Dakhlas hamnar. Wisby Barbados kunde inte täcka behovet av oljeprodukter. Casablanca Tankers beställde därför två stora 100 meter långa toppmoderna tankfartyg från ett varv i Kina. Wisby Cedar och Wisby Argan levererades 2010. Båda fartygen seglarunder norsk flagg men ägs av Casablanca Tankers, som alltså till 50 procent ägs av Wisby Tankers och chartas sedan av marockanska Atlas Sahara. Oljeprodukterna bensin och diesel hämtas på det spanska fastlandet.

Wisby Tankers ståndpunkt ”Två av våra fartyg används för transport av bränsle (bensin och diesel) till regionen, som i nuläget inte är under några sanktioner från vare sig EU eller FN. Bränslet transporteras ombord på våra fartyg från stora europeiska oljebolag och distribueras till flera hamnar, vilket inkluderar Västsahara. Även om det kan hävdas att bränslet vi levererar underlättar aktiviteterna i regionen vore det problematiskt för ett företag som transporterar bränsle världen över att inte verka i områden där det finns mot satta politiska intressen.” säger Jonas Engström, Wisby Tankers AB som svar på frågor från WSRW.

Text och bild: Lena Thunberg
En artikel om Wisby Tankers finns publicerad i Tidskriften Västsahara nr 2 2013