WSRW avslöjar råvarustölden

Sara Eycksmans WSRW samtalar med Sören Lind, en svensk aktivist. Foto: Lena Thunberg

Western Sahara Resource Watch (WSRW) har sedan 2005 kartlagt och följt stölden av Västsaharas naturtillgångar. Denna intervju med Sara Eyckmans gjordes I november 2018.

– Vad gör Western Sahara Research Watch huvudsakligen?

– WSRW undersöker och organiserar kampanjer om de annekterade naturresurserna I ockuperade Västsahara. Vi uppmärksammar också brott mot mänskliga rättigheter och  miljöfrågor som hör ihop med detta.

Vi har därför tagit upp problemen med fosfatexporten, letandet efter olja både I havet och på land, illegalt fiske etc. Utvinningen av naturresurser I Västsahara har visat sig vara en viktig del av Marockos fortsatta annektering av området, att stärka den och att låta detta rättfärdiga en expanderande infrastruktur och en illegal immigration av bosättare.

WSRW rapporterar om problemen I det ockuperade Västsahara, som beror på en kombination av den väpnade ockupationen, brott mot mänskliga rättigheter, miljöförstöring och råvarustöld.

Med våra undersökningar som bas vänder vi oss både till allmänheten och privata företag som är inblandade I sökandet efter och utvinning av områdets naturresurser. Vi uppmanar dem att avstå från sådana aktiviteter tills områdets status har avgjorts I enlighet med  det västsahariska folket rätt till självbestämmande.

– Hur många är ni?

– WSRW är ett oberoende nätverk som arbetar I 30 länder. De flesta är volontärer. Vår ekonomi tillåter bara en betald anställd. Alla andra, inklusive våra styrelsemedlemmar, deltar på volontärbasis.

Vi har ungefär 20 aktivister, som arbetar frivilligt nästan dagligen, och dessutom ett större nätverk på omkring 100 personer.

– Jag antar att du bor I Bryssel? Vad har du för särskilda uppgifter?

– Jag bor inte I Bryssel utan I norra Belgien. Men det är ju ett litet land, så jag pendlar till Bryssel varje vecka. Mitt job I WSRW är otroligt varierande och mycket givande. Jag lär mig mycket och gör många olika saker; lobba inom EU, undersöka olika industrier, kontakta företag, aktieägare, regeringar och multinationella organisationer, skriva artiklar och rapporter, ge information och stöd till WSRW-aktivister i deras nationella kampanjer eller arbeta tillsammans med dem I större kampanjer. Men det finns också en del mindre roliga saker som hamnar I mitt knä. De tar mycket tid men måste naturligtvis göras; skatter, ekonomiska rapporter, administration, bokföring etc. Jag antar att jag är spindeln I nätverket, den som sysslar med det mesta.

– Vad har WSRW lyckats med?

– Här är några exempel:

2006 lyckades vi sparka ut hela oljeindustrin ur Västsahara. Vid den tidpunkten var bara de stora bolagen inblandade. Idag är de fortfarande borta. Men mindre spelare har tagit deras plats, så vi har mycket jobb framför oss.

2011 röstade EU-parlamentet NEJ till fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Det skedde efter åratals arbete för att stoppa detta avtal. Det var ett historiskt beslut, första gången som parlamentet använde sin makt och sa NEJ till ett bilateralt avtal.

Det sista årtiondet har vårt arbete om fosfatindustrin burit frukt. För tio år sedan var det 15 stora företag som importerade fosfaten. Nu är det bara tre kvar, inklusive ett som till största del ägs av den marockanska statens fosfatbolag.

Under alla dessa år har vårt arbete bidragit till att aktieägare och pensionsfonder har sålt av sina aktieinnehav i bolag som har verksamhet I Västsahara. Detta gäller särskilt fosfat- och oljesektorn.

Våra efterforskningar och rapporter var basen för de juridiska processerna mot EU samt för de processer som för närvarande har startats mot olika företag.

Lena Thunberg