Ny Polisario-representant i Sverige

Vid Polisarios femtonde kongress i december 2019 utsågs nya representanter i många länder.

Limam El Jalil, som verkat i Sverige två och ett halvt år, utsågs till ny representant i en av Spaniens regioner. Tidskriften Västsahara tackar honom för ett gott och värdefullt samarbete.

Ny representant för Polisario Front i Sverige är Hiba Abdalla. Han har tidigare varit representant i Bulgarien och sändebud i Indien samt innehaft olika poster på ambassader och representationer i bland annat Afrikanska Unionen och det västsahariska utrikesministeriet. Han är 56 år och utbildad ingenjör. Han talar engelska, spanska och franska – förutom modersmålet arabiska.

Som 24-åring kom han till Sverige 1988 för att under två arbeta tillsammans med den dåvarande Polisario-representanten på kontoret i Stockholm.

– Jag minns den tiden mycket väl. Det fanns en mycket aktiv förening med underbara och engagerade människor. Jag hoppas få kontakt med dem igen så att vi kan skapa ett stort nätverk!

Vad förväntar sig då Hiba Abdalla av den svenska regeringen?

– Jag vill naturligtvis att Sverige ska verkställa riksdagsbeslutet att erkänna den västsahariska republiken. Det förvånar mig också att Polisario Front inte ens har någon diplomatisk status. Det hade både ANC och PLO på sin tid. Varför inte Polisario?

Det är många saker att sätta sig in i för den nye representanten, bland annat det humanitära stödet.

I ett dokument som presenteras i en annan artikel beskriver Hiba Abdalla de beslut som fattades vid Polisarios femtonde kongress i december 2019 och vilka slutsatser som kan dras.

Hiba Abdallas kontaktuppgifter i Stockholm är följande:

E-mail: polisariorasdsweden@gmail.com

Tel: 0046728688734