18/4: Stephen Zunes: Västvärldens roll i Marockos ockupation av Västsahara

Västsahariska flyktingar protesterar mot Siemens bygge i ockuperade Västsahara.

Under Vetenskapsfestivalen torsdagen 18 april kl 19 på Stadsbiblioteket i Göteborg talar professor Stephen Zunes, gästprofessor vid Göteborgs universitet under våren, om Västvärldens roll i Marockos ockupation av Västsahara.

Professor Stephen Zunes från University of San Francisco är en av världens främsta experter på Västsahara. Hans forskningsområden är internationella konflikter, Mellanöstern, icke-våld, civilsamhällets roll i konfliktlösning. Han har specialstuderat Marocko – Västsahara och Israel – Palestina.

Han håller föreläsningar på olika ställen under sitt halvår i Göteborg och kan nås på denna e-postadress: zunes@usfca.edu

Föreläsningen om Västsahara på Göteborgs Stadsbibliotek, hörsalen, torsdagen 18 april kl 19 -19.45.

Arrangör är Göteborgs Afrikagrupp

Se här: Vetenskapsfestivalenhttps://www.vetenskapsfestivalen.se/for-alla/the-moroccan-occupation-of-western-sahara/6370/