22 Right Livelihoodpristagare kräver MR-mandat för FN-styrkan i Västsahara

Västsahariska människorättsaktivisten Amniatou Haidar var en av fyra pristagare till Right Livelihoodpriset 2019.

FN-styrkan Minurso i Västsahara måste få mandat att övervaka och rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna, skriver svenska Right Livelihood Foundation i ett öppet brev till FN:s generalsekreterare António Guterres 18 september.

I brevet, som är undertecknat av 22 pristagare av det så kallade ”Alternativa Nobelpriset”, krävs också att FN – om ett MR-mandat för Minurso inte tilläggs – genom en annan mekanism inrättar regelbunden rapportering och övervakning på plats så att västsahariernas grundläggande rättigheter respekteras.

För det andra kräver pristagarna att ett nytt sändebud för Västsahara, snabbt och utan förhandsvillkor, tillsätts för att återuppta förhandlingsprocessen mellan Marocko och Polisario.

För det tredje krävs att FN arbetar för att fastställa ett datum då det västsahariska folket ska få utöva sin rätt till självbestämmande i en folkomröstning.

2019 utsågs den västsahariska människorättsaktivisten Aminatou Haidar till en av fyra pristagare till Right Livelihoodspriset.

I brevet till FN:s generalsekreterare beklagar brevskrivarna att FN-sändebudet för Västsahara Horst Köhler avgick i förtid från sin post och att ingen ny efterträdare utsetts.

Man vill också uppmärksamma Marockos 40-åriga illegala militära ockupation av stora delar av Västsahara samt dess systematiska och fortsatta brott mot mänskliga rättigheter.

Dessutom påpekas i brevet att hundratusentals minor längs den 2700 mil långa sandmuren, som delar Västsahara i två delar, utgör ett ständigt hinder för västsahariernas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

I oktober 2020 ska FN:s säkerhetsråd fatta beslut om FN-styrkan Minursos fortsatta mandat.

I september och oktober pågår FN:s Människorättsråds möte i Genève.