27 februari – Västsahara 46 år

I flyktinglägren, som administreras av Polisario Front, i sydvästra Algeriet firar idag västsaharierna Västsaharas 46-åriga födelsedag. 84 länder i världen har erkänt den västsahariska staten SADR (Saharawi Arab Democratic Republic). Flera av dessa har dock tagit tillbaka sina erkännanden  – troligen efter påtryckningar från Marocko.

Den svenska riksdagen tog 2012 beslutet att Sverige skulle erkänna Västsahara som stat. Sverige skulle då bli det första land i Europa som tog ett sådant beslut. Ingen svensk regering har dock verkställt beslutet.

27 februari 1976 utropade Polisario Front den västsahariska staten SADR:s födelse. Dagen innan hade de sista spanjorerna lämnat kolonin Spanska Sahara – utan att ha avkoloniserat den enligt FN:s uppmaning. I stället hade marockanska och mauretanska styrkor invaderat kolonin i november 1975.

Spanien hade i en hemlig överenskommelse med Marocko och Mauretanien beslutat att “överlämna” Spanska Sahara och i gengäld få fortsatta fiskerättigheter i västsahariska vatten samt 30 procent av vinsten från fosfatanläggningen Bou Craa.

Polisario Front bildades 1973 med syfte att med väpnad kamp mot spanjorerna kämpa för ett fritt och självständigt land. Dessförinnan hade flera västsahariska organisationer försökt att med fredliga medel få självständighet från den spanska kolonialmakten.

Sedan 1965 finns Spanska Sahara (Västsahara) på FN:s lista över territorier som ska avkoloniseras, det vill säga att den västsahariska  befolkningen ska avgöra om man vill bli ett självständigt land eller tillhör något annat land. Det har ännu inte skett.

Från 1975 till 1991 stred Polisairo Front mot den marockanska ockupationen. Mauretanien la ned sina vapen i ett tidigare skede.

Marocko ockuperar cirka 75 procent av Västsaharas yta.

FN och OAU la 1990 fram en “Settlement Plan” som både Marocko och Polisario Front accepterade. Planen hade 3 steg; eld-upphör, upprättande av en lista med röstberättigade, genomförande av en folkomröstning, där västsaharierna skulle välja självständighet eller integration med Marocko.

Eld-upphör inträdde i september 1991 under kontroll av FN:s fredsbevarande styrka MINURSO men folkomröstningen har ännu inte ägt rum. Marocko vägrar sedan 2006 att acceptera självständighet som ett röstalternativ.

I FN:s säkerhetsråd med fem länder med vetorätt har Frankrike stoppat varje beslut som inte gynnar Marocko.

Att denna uteblivna avkolonisering, långdragna ockupation och konflikt inte lösts beror bland annat på Frankrikes starka band till västvänliga  Marocko samt EU:s behov av en arabisk “partner” vid Medelhavets öppning samt behovet av ett land som stoppar afrikanska migranters väg från Marocko över Medelhavet till Europa.

Den 13 november 2020 bröt Marocko vapenvilan genom att gå in i buffertzonen vid den mur som delar Västsahara i en ockuperad och en befriad del. Polisario Front förklarade då att eld-upphör inte längre gäller och startade beskjutning mot den marockanska ockupationsarmén vid muren. Kriget hade åter startat.

Dessa beskjutningar har dock inte lett till någon större uppmärksamhet i FN, Marocko eller i media.

Lena Thunberg