Afrikagrupperna: För ett fritt Västsahara!

Urkultfestivalen 2018. Foto: Afrikagrupperna

Afrikagrupperna har lyft Västsaharafrågan genom informations- och lobbyverksamhet i Sverige under många år. Idag är arbetet främst medlemsdrivet och sker genom informations- och påverkansarbete riktat mot allmänhet och makthavare.

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Organisationen har sitt ursprung i solidaritetsrörelsen i Sverige, både genom sitt stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och i kampen mot apartheid i Sydafrika. Tillsammans med partnerorganisationer i södra Afrika har Afrikagrupperna i 45 år arbetat för att människor ska ha tillgång till sina rättigheter.

Afrikagruppernas medlemmar har därmed gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta mot förtryck och för rätt till frihet och självbestämmande. Utifrån organisationens historia av solidaritet med befrielserörelser är det naturligt för Afrikagrupperna att stötta Västsaharas rätt till frihet.

Det finns ett flertal lokala Afrikagrupper runt om i Sverige som anordnar aktiviteter för att belysa Västsharafrågan med ambitionen att mobilisera ett starkt civilsamhälle. Av erfarenhet vet Afrikagrupperna att organisering är en avgörande kraft för förändring. Bland annat har stödfester, filmvisningar, boksamtal och seminarier med inbjudna gäster från ockuperat område och västsaharier från lägren arrangerats under 2018.

Medlemmar från flera lokalgrupper har även i flera år deltagit på Urkultfestivalen som arrangeras årligen i Näsåker. Festivalens signum är världsmusik och freds-, rättvise- och solidaritetsfrågor. De senaste åren har Afrikagruppernas medlemmar fokuserat på att informera om situationen i Västsahara. Bland annat har det anordnats solidaritetslopp, tipspromenad, filmvisning och föreläsningar i samarbete med Emmaus Stockholm och Västsaharisk Gemenskap i Sverige (VGS).

Afrikagruppernas kommer att fortsätta verka i solidaritet med det västsahariska folket till dess att Marockos olagliga ockupation upphör. På Afrikagruppernas hemsida finns en eventkalender (https://afrikagrupperna.se/events/) där det löpande uppdateras om kommande event. I samband med Fredsloppet i Göteborg arrangerar exempelvis Göteborgs Afrikagrupp tillsammans med Proletären FF ett samtal med Salah Ameidan den 18 september.  Salah Ameidan är en västsaharisk långdistanslöpare som i över 10 år sprang för det marockanska landslaget. 2004 höjde han den västsahariska flaggan under ett lopp, en handling som i Marocko kan leda till fängelsestraff.  Göteborgs Afrikagrupp och Tidskriften Västsahara kommer även i år att delta på Bokmässan i september 2019 med informationsbord och scenprogram om Västsahara.

Vill du vara med och stötta Afrikagrupperna och vårt arbete för en rättvis värld? Bli medlem här: https://gavoshop.afrikagrupperna.se/medlemskap-i-afrikagrupperna/medlemskap-i-afrikagrupperna

Sahara Libre!

Text: Boel Johnsson, engagemangskoordinator,  Afrikagrupperna

Foto: Afrikagrupperna