Är FN på väg att överge Västsahara?

FN:s säkerhetsråd 30/10 antar resolution 2703/2023 om Västsahara. UN Photo Eskender Debebe

FN:s säkerhetsråd förlängde 30/10 mandatet för MINURSO (FN-missionen för folkomröstningen i Västsahara) med ett år till 31 oktober 2024.

Beslutet var inte enhälligt bland Säkerhetsrådets 15 medlemsländer. Ryssland och Mocambique la ned sina röster.

Polisario Front, Marocko, Algeriet och Mauretanien uppmanas att samarbeta med FN-sändebudet. Säkerhetsrådet uppmanar också parterna att respektera militäravtalet med MINURSO när det gäller eldupphör och att inte vidta åtgärder som destabiliserar situationen och att samarbeta med MINURSO.

USA:s representant förklarade att Marockos autonomiplan är en möjlig väg framåt, att situationen i flyktinglägren är svår och att USA är den största donatorn.

USA har skrivit utkastet till resolutionen och är så kallad ”penholder”.

Representanten från Mozambique menade att denna resolution inte kommer att leda parterna till en ömsesidigt accepterad politisk lösning samt att man nu fjärmar sig från mandatets huvuduppgift, självbestämmande för det västsahariska folket.

Rysslands representant påpekade att inget av de förslag som Ryssland givit till resolutionstexten hade beaktats. Han menade också att texten inte beskriver de verkliga förhållandena i området och att denna resolution inte kommer att underlätta arbetet för FN-sändebudet Staffan de Mistura; att få igång direkta förhandlingar mellan Marocko och Polisario Front.

Frankrikes representant förklarade att man stöder Marockos autonomiplan, som funnits sedan 2007:

Även Gabons representant stöder Marocko autonomiplan och uppmanade landet att fortsätta stödja eldupphör och att stärka samarbetet med MINURSO.

Även Förenade Arabemiraten stöder Marockos autonomiplan och en rundabordsförhandling.

En mycket nöjd FN-ambassadör från Marocko, Omar Hilale, höll efter mötet ett 40 minuter långt presskonferenstal om ”Marockanska Sahara” i FN-lokalerna.

Marockos så kallade autonomiplan från 2007 innebär att Västsahara skulle bli en del av Marocko men med ett visst mått av självstyre.

Detta skulle i så fall betyda att västsahariernas berövas rätten till självbestämmande, garanterad av FN och Internationella Domstolen i Haag.

Polisario Front har också motsatt sig en lösning där grannländerna Algeriet och Mauretanien också deltar i förhandlingarna, eftersom detta inte är en regional konflikt utan en avkoloniseringsprocess.

I ett uttalande 30 oktober skriver Polisario Front att det västsahariska folket kommer att fortsätta sin kamp för frihet och självständighet.

Polisario Front påminner om att FN:s och OAU:s Settlement Plan (Avkoloniseringsplan) är det enda avtal som har accepterats av båda parter, Polisario och Marocko, och antagits av FN:s säkerhetsråd i resolutionerna 658 (1990) och 690 (1991), varpå MINURSO skapades med uppgiften att genomföra en fri och rättvis folkomröstning, där det västsahariska folket skulle få utöva sin oavvisliga rätt till självbestämmande och självständighet.