Författare: Sara Abaas

Palmecentret och Västsahara

Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning och arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fred i Olof Palmes anda. Tillsammans med S-kvinnor Dalarna och Stockholm stödjer Olof Palmecentret...