Palmecentret och Västsahara

Generalsekreterare Anna Sundström vid Palmcentrets monter på Bokmässan i Göteborg 2018.

Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning och arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fred i Olof Palmes anda.

Tillsammans med S-kvinnor Dalarna och Stockholm stödjer Olof Palmecentret verksamhet i de västsahariska flyktinglägren via Olof Palmeskolan.

Skolan bildades 1989 och har utvecklats från att vara en traditionell skola som jobbar med praktiska yrkesutbildningar för kvinnor så som t.ex handarbete och datorkunskap till att också arbeta med självstärkande metoder för att öka kvinnors möjlighet att delta i samhället generellt, i beslutsfattande och i det civila samhället. Detta görs bland annat genom att kvinnor får ökad kunskap om politiskt deltagande, demokratiska  processer, jämställdhet, kvinnors rättigheter och ledarskap.

Sara Abaas, handläggare på Olof Palmes Internationella Center

Läs om Palmecentrets Västsaharaarbete här.