Bodil Valero: Sverige borde vara modigare!

Bodil Valero (Miljöpartiet de gröna) har suttit både i riksdagen och EU-parlamentet. Foto: Fredrik Hjerling

Bodil Valero, jurist, riksdagsledamot 2006 – 2014, EU-parlamentariker 2014 – 2019 för Miljöpartiet de gröna. Arbetar huvudsakligen med mänskliga rättigheter och utrikespolitik; i synnerhet migration, bistånd, fred och konflikt, vapenexport, folkens rätt till självbestämmande och minoriteter.

– Det finns en konstig passivitet från den svenska staten när det gäller Västsaharafrågan. Ändå har riksdagen krävt att regeringen ska erkänna SADR sedan 2012. Det finns en rapport från den tiden som utarbetats av Utrikesdepartementet. Där finns argument för att inte erkänna Västsahara. Var står den svenska staten, enligt din åsikt, i Västsaharafrågan?  Vad är dess verkliga ställning?

– Jag var en av de pådrivande i den svenska riksdagen att driva igenom beslutet att uppdra till den dåvarande svenska regeringen (M, KD, L och C) att erkänna Västsahara. Vilket de inte gjorde trots att den svenska generella linjen är att inte på något vis stötta den pågående ockupationen och trots att Sverige som enda land alltid röstade emot fiskeriavtalen med mera.

När Socialdemokraterna, som i riksdagen röstade för erkännandet, bildade regering tillsammans med oss Gröna trodde jag att det skulle bli en förändring, men det visade sig vara väldigt svårt på grund av EU-samarbetet. S blev plötsligt väldigt luddiga i sina ställningstaganden, medan MP höll fast vid sin ståndpunkt.

Kompromissen blev utredningen vars slutsatser aldrig antogs av regeringen som förpassade den till byrålådan. Tyvärr har någon plockat upp den därifrån igen och den har använts som referens i svar till riksdagsledamöters frågor.

Det är ingen tvekan om var Miljöpartiet står i frågan om Västsahara. Det är dock Socialdemokraterna som huvudansvarar för utrikespolitiken och som tvingas kompromissa med andra EU-länder.

Som vi alla vet är Frankrike men också Spanien svåra att hantera när det gäller Västsahara. Att de svenska Socialdemokraterna lyckas hålla emot i vissa delar är bra, även om vi skulle önskat att de kunde komma längre. Så den svenska regeringen försöker åtminstone agera bromskloss.

– Vad är ditt partis ståndpunkt i Västsaharafrågan? Vad är den rätta och rättvisa lösningen som du ser för denna konflikt?

– Miljöpartiets, liksom andra Gröna partier och den Gröna rörelsen i världen, står bakom folkens rätt till självbestämmande. Vi står också bakom folkrätten och FN. Därför är vi starka förespråkare av att få till stånd den utlovade folkomröstningen och finner det oacceptabelt att omvärlden tillåter Marocko att sätta stopp för den år efter år. Vi, de Gröna, driver på våra nationella parlament, EU och andra institutioner för att inte tillåta handels- och fiskeavtal med Marocko så länge situationen ser ut som den gör.

Den enda lösningen på denna långvariga konflikt är att få till stånd folkomröstningen. Den kan inte vänta längre.

– Marocko är en olaglig militär ockupationsstat. Detta bekräftas av FN:s generalförsamling och Säkerhetsrådet sedan 1975. Varför har inte Sverige modet att konfrontera Marocko med denna sanning? Varför tror du att vissa företag, till och med i europeiska länder och till och med Europeiska unionen, är inblandade i att plundra Västsaharas natur- och fiskeresurser?

– EU-länderna förväntas tala med en röst i utrikespolitiska frågor och Sveriges uppfattning är att vi får större inflytande i EU som litet land genom att vara starka förespråkare för denna enighet. Trots att de större länderna gör som de vill!

– Jag skulle önskat att Sverige var modigare och talade uti eget namn istället för de urvattnade kompromisserna. Och företag finns där pengarna finns. I Sverige har konsumenternas motstånd mot att köpa varor tillverkade på ockuperat territorium (Västsahara/Palestina) pressat många företag att lämna. Utan kunder ingen vinst.

–  Den marockanska statens kränkningar av de mänskliga rättigheterna är en uppenbar.  Hur uttrycker ditt parti sin ståndpunkt mot dessa överträdelser?  Hur kan ditt parti påverka den svenska regeringen att inta mer hårda positioner mot den marockanska regimen, antingen på bilateral nivå eller i Europeiska unionens och på FN-nivå?

– Mitt parti har aldrig tvekat i vårt ställningstagande och inte heller avhållit sig från att uttrycka vad vi tycker, både till Marocko och i den svenska regeringen. Vi påverkar också direkt i regeringen inför olika möten på alla nivåer.

Av Ahmed Moulay, skribent, maj 2021