De första fallen av Covid-19 i flyktinglägren

De västsahariska myndigheterna meddelade 23 juli att fyra fall av Covid-19 har upptäckts i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet.

En av de infekterade, en äldre man, har därefter avlidit medan de övriga är lindrigt sjuka. Den 29 juli rapporterades inga nya fall.

Flyktinglägren var isolerade mellan 18 mars och 29 maj. Resor mellan de fem lägren och med omvärlden var starkt begränsade under den tiden. De fall som nu har upptäckts beror troligen på kontakt med den närbelägna algeriska staden Tindouf.

En särskild karantänavdelning har inrättats i utkanten av flyktinglägren för att ta hand om eventuella fall av Covid-19.