Debatt i riksdagen: Den svenska regeringen fortsatt svag i Västsaharafrågan

Lotta Johnsson Fornarve (V) riksdagens andre vice talman.

Nej, det verkar inte som att Sverige vill arbeta för en tillbakagång till FN:s ursprungliga fredsplan med en folkomröstning. Fortfarande gäller FN-spåret med förhandlingar mellan parterna Marocko och Polisario Front för att komma fram till en gemensam lösning. Det  har inte fungerat de senaste 10 åren, eftersom en stark ockupant och en svag ockuperad har totalt olika uppfattningar.

Inte heller tänker regeringen driva på för att MINURSO ska få ett MR-mandat. Sverige följer lydigt FN:s säkerhetsråds och EU:s linjer.

Men det är uppenbart att den svenska regeringen följer Västsaharafrågan noga och inte är okänsliga för vad som händer.

I interpellationsdebatten i riksdagen idag 20/11 mellan Lotta Johnsson Fornarve (V) och utrikesminister Ann Linde var det just dessa två frågor och det nya oroande läget i Västsahara som Lotta Johnsson Fornarve koncentrerade sig på.

FN:s fredsplan från 1991 med en folkomröstning om självständighet för Västsahara eller integration med Marocko är godkänd av både Marocko och Polisario Front. Ändå finns den inte längre med i FN:s säkerhetsråds resolutioner varje år, trots att Västsahara är en avkoloniseringsfråga som diskuteras i FN:s generalförsamling varje höst.

MINURSO, vars uppgift är att genomföra folkomröstningen, är den enda FN-styrka, som saknar mandat att skydda civilbefolkningen och rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna.

Se och hör debatten eller läs dokumenten på riksdagen.se    (Nu finns debatten också i skrift)